Versio:11.06

Kasperi Wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

11.06 on suositeltavaa päivittää kaikille, jotka tekevät korotettuja EVL poistoja tavalla, jossa kohdetason korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kenttään on syötetty arvoja, joilla poiketaan oletuslaskennasta. Kaikki muutokset:

  • KORJAUS ( jos kohteen korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kentällä muutettu korotettujen poistojen laskentaa): Tilikauden päätösajo ei huomioinut kohteen korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kentän arvoa poistoja päivitettäessä. Tällöin loppusaldo ei siirtynyt oikein seuraavan tilikauden alkusaldoksi.
  • KORJAUS (koskee tilannetta, jossa sm.menetelmä on EVL menojäännös ja tilikauden poistoja on muutettu erikoispoistotapahtumalla, joka määritelty lisäpoistoksi ): EVL menojäännöspoiston lisäpoisto-erikoispoistotapahtuman vaikutukseen liitetietojen poistoihin sekä sm.poistotositteelle. Aiemmin ei raportoitunut liitetiedoilla kauden poistojen lisäyksenä ja näkyi oudosti sm.poistotositteella. Virhe on ollut Kasperissa aina.
  • Lisätty uusi parametri tiedosto → parametrit → lisätiedot → 'Laske korotetuista maksimi säännönmukainen poisto' . Tämä ei ole oletuksena päällä. Jos se on päällä, lasketaan korotetun EVL-poiston alaisista kohteista aina maksimi säännönmukainen poisto. Aiemmin - lähinnä jos irtaimen hyllypoistojen muuttuessa - säännönmukainen poisto saattoi olla näillä kohteilla muuta kuin maksimipoisto. Tämä parametri kannattaa laittaa päälle, jos yritys tekee korotettuja EVL poistoja ja sillä on hyllypoistoja irtaimessa käyttöomaisuudessa. Tämä muuttaa kohteittaisia EVL poistoja, joten kokonaispoiston määritys pitää tehdä uudelleen (tai parametri asettaa vasta tilikauden vaihteen jälkeen, jos lukuja ei haluta muuttaa).
  • Parempi tuki kokonaispoistojen määrityksessä 'EVL:Käytä vain maksimipoisto%' - parametrille, joka aiemmin saattoi auheuttaa suuren täsmäytyskohteen, jos EVL poistojen määrää muutettiin maksimista.
  • Jos yrityksen nimi sisältää IFRS-tekstin, ei 'kokonaispoiston määritys' - huomautusta enää näytetä. Samoin tositenäytön oletustositteena näytetään 'IFRS oikaisutoisite' eikä 'sumu-poistotosite'.
  • Jos parametri 'Älä oikaise myydyn kohteen sm.saldoa ( vain EVL menojäännöspoistossa )' oli päällä, ei Kasperi oikaissut sm.saldoa, vaikka EVL saldo olisi oikaistu. Tämä on Kasperissa aina. Korjattu siten, että jos EVL alskennassa tehdään oikaisu (oikaise kertynyt poistoero - parametri on päällä), oikaistaan myös sm.saldo nollaan.
  • Joissakin tilanteissa poistolaskennan huomautukset tulostuivat raportin parametreihin kahdesti. korjattu.
  • Muuta alkusaldoja - massamuutos huomioi nyt myös korotetut EVL poistot.