Tarkista koneiden ja laitteiden 2020-2022 yritysjärjestelyjen korotettujen poistojen automaattilaskenta

Kasperi Wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleistä

2021-2023 tilikausilla on seuraavalla yhdistelmällä Kasperissa tehtävä lisämääritys:

 1. Aiemmilla tilikausilla (aikaisintaan 1.1.2020) on tapahtunut yritysjärjestely, jossa irtainta käyttöomaisuutta on siirtynyt Kasperiin (sisään, ei ulos) siirtohetken hankintapäivillä. (ts. jos tilikausi nyt on kalenterivuosi 2021, niin 2020 aikana on tapahtunut esim. fuusio, jossa kohteiden hankintapäivä Kasperissa on vuodella 2020). ( Voit tarkistaa tämän Kasperin Ylävalikon päivitys → Yritysjärjestelyt - näytöstä : onko siellä järjestely, jonka päivä on 1.1.2020 → ja ennen kuluvaa tilikautta ja jossa on annettu siirtyneiden kohteiden numeroväli (jos numeroväliä ei ole, kyse on siirrosta ulos)).
 2. Kasperin automaattinen korotettujen poistojen laskenta on päällä kuluvalla tilikaudella ( Ylävalikon Tiedosto → Parametrit → Lisätiedot - näytössä parametri Laske korotettu EVL poisto oletuksena )
 3. Siirtyneelle irtaimelle käyttöomaisuudella ei ole kohdetasolla määritelty Korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kenttään arvoa.

Jos yllä olevat ehdot täyttyvät, laskee Kasperi siirtyneestä omaisuudesta korotetut poistot järjestelyä seuraavilla tilikausilla (jos korotettujen poistojen automaattilaskenta on päällä), vaikka sen ei pitäsi. Syy on se, että optimoinnin vuoksi aiempien tilikausien yritysjärjestelyjä ei ladattu poistolaskennassa muistiin, koska niitä ei aiemmin oltu tarvittu seuraavan tilikauden poistolaskennassa. Korotettujen poistojen automaattilaskenta tätä kuitenkin vaatii, jos omaisuus on siirtynyt järjestelyssä (kuluvalla tilikaudella Kasperi ei tämän vuoksi laske siirtyneistä korotettuja poistoja, kun se tunnistaa omaisuuden siirtyneen järjestelyssä).

Tarkistus

 • Tarkista Korotetut EVL poistot kohteittain - raportilta (kohteiden selaus → tulosta → kaksois-näpäytä Korotetut EVL poistot kohteittain ja paina tulosta tai leikepöydälle ja liitä excel-taulukkoon), että siirtyneet kohteet ovat virheellisesti mukana raportilla.

Korjaus

Jos tilinpäätös voi vielä muuttua, tee korjaus Ennen tilinpäätöstä - ohjeen mukaan. Jos tilinpäätös ei voi enää muuttua, käytä Tilinpäätöksen jälkeen - ohjetta.

Ennen tilinpäätöstä

Tämä pienentää EVL lisäpoistoja ja poistoeroa (ellei kertynyt poistoero ole nolla).

 • Tarkista 2020-2023 järjestelyssä siirtyneet kohdenumerovälit (Näet ne Päivitys → Yritysjärjestelyt - näytössä)
 • massamuutoksella (kohteiden selaus → anna kohteen numeroväli (Esim. 1300-1390) → selaa → hiiden oikean napin takaa valitse kaikki → massamuutos - nappi → aseta Korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kenttään arvoksi 2019 ja paina suorita. Tällöin kohteista ei lasketa korotettuja poistoja myöskään tulevilla tilikausilla.
 • Tarkista lopuksi Korotetut EVL poistot kohteittain - raportilta (kohteiden selaus → tulosta → kaksois-näpäytä Korotetut EVL poistot kohteittain ja paina tulosta tai leikepöydälle ja liitä excel-taulukkoon), että korotetut poistot lasketaan vain halutuista kohteista.

Tilinpäätöksen jälkeen

Jos tilikauden tiedot eivät enää saa muuttua, niin ylimääräisen EVL poiston voi hyllyttää. Voit tarkistaa ylimääräisen poiston määrän Korotetut EVL poistot kohteittain - raportilta (ks. järjestelyjen kohdeväli), tarkastamalla lisäpoiston määrän. Ilmoittakaa:

 • verolomake 62:lla irtaimen lisäpoistoja tämän verran vähemmän
 • verolomake 62:lla irtaimen verovuoden lopun menojäännös tämän verran suurempana
 • verolomake 12A:lla Irtaimen kuluvan tilikauden uutena hyllypoistona tämä summa
 • verolomake 6B:llä vähennyskelpoisten poistojen summa tämän verran pienempänä
 • Perusta Kasperiin hyllypoistokohde tästä summasta. ks. Hyllypoistokohteiden perustaminen