Lista kaikista muutoksista Kasperissa versiosta 9.06 versioon 10.09

Kasperi Wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

{{#if:Lista kaikista muutoksista Kasperissa versiosta 8.02 versioon 9.0|

Lista kaikista muutoksista Kasperissa versiosta 8.02 versioon 9.0 (edellinen artikkeli)

|}} {{#if:Lista kaikista muutoksista Kasperissa versiosta 10.09 versioon 10.15|

Seuraava artikkeli: Lista kaikista muutoksista Kasperissa versiosta 10.09 versioon 10.15

|}}

Yleistä

Kasperi 10.01 versio julkaistiin 31.10.2018, jolloin sen ottivat käyttöön sitä erityisesti tarvitsevat. 10.06 versio on ensimmäinen, joka julkaistiin yleisesti kaikille asiakkaille. Siihen julkaistiin vielä korjauspäivitys 10.08:n, jonka käyttöönottoa suositellaan kaikille, joilla on aikaisempi 10-versio.

Yleisiä parannuksia ja korjauksia

 • IFRS 16 vuokrasopimusten laskenta (linkki .pdf - ohjeeseen)
 • Korjattu Windows 10: .pdf - tulostusongelma (Kasperi jäi jumiin).
 • Korjattu joidenkin alasvetovalikoiden ulkoasua ja toimintaa Windows 10:llä (valikko saattoi näkyä harmaana ja/tai alanuoli ei avannut valikkoa).
 • Lisätty tuki M-files:n vaatimalle .xml - määrittelytiedostolla .pdf - tulostuksen yhteydessä. ks. Kasperi ja M-files.
 • Korjattu kohdenäytön toimittajalistan järjestys, jos tunnuksia on kirjoitettu sekä isoilla että pienillä kirjaimilla.
 • Laskennan aikaiset virheet, varoitukset ja huomiot näytetään nyt näytön vasemmassa alareunassa n. 15 sekunnin ajan laskennan päättymisestä. Näistä tärkein näytetään suoraan ja muut näkyvät, kun näkyvää viestiä painaa hiirellä. Myöhemmin viestit löytyvät ohjeet → Laskennan viestit - valinnan alta.
 • Alustavasti lisätty mahdollisuus kasvattaa perustietojen nimien pituus max 80 merkkiin (muutos vaatii toistaiseksi yhteydenoton Espinaan).

Kiinteistöinvestointien automaattinen ALV-vastuiden seuranta

 • Tilin parametrit - sivulle lisätty parametri Mukana automaattisessa ALV vastuuseurannassa, jota voidaan muokata kohteen ja lisätiedon parametrit - välilehden vastaavalla parametrilla (jos tili on mukana, kohde voidaan jättää ulkopuolelle. Jos tili ei ole mukana, kohdetta ei voida ottaa mukaan).
 • Ylävalikon päivitys - valinnan alle lisätty Päivitä kiinteistöinvestointien ALV vastuut - valinta (se on harmaa, jos yhdelläkään tilillä ei ole parametri päällä). Toiminto perustaa kohteille alv-vastuutapahtumat perustuen investointeihin, huomioiden vallitsevan vähennyskelpoisuuden. Toiminnossa voi valita, lasketaanko vanhojen tilikausien vai kuluvan tilikauden investoinneille ja se tarkistaa tapahtumamäärät (ja näyttää summat loki-välilehdellä) ennen tapahtumien lisäystä. Toiminto myös tarkistaa kohteille talletetut alv-vastuutapahtumat ja poistaa/muuttaa niitä, jos ne eivät vastaa investointeja. Vastuutapahtumat perustetaan kuukausikohtaisista investointisummista per kohde.
 • Lisätty PääkäyttäjätiedotALV kanta - näyttö, jossa voidaan hallita arvonlisäverokantaa, jolla ALV:n määrä lasketaan investoinneistä. Historialliset kannat 24%:iin saakka perustuvat näyttöön automaattisesti.
 • Lisätty Toimet → Yhtiöiden hallinta → Kauden toimet → Muut toimet - välilehti, jolla Automaattinen ALV Vastuiden tarkistus voidaan tehdä monesta yhtiöstä kerralla (kunhan tilien parametrit ovat paikallaan).
 • Tarkempi ohje : Kiinteistöinvestointien automaattinen ALV-vastuiden seuranta

Tositteet ja kirjanpitoliittymä

 • Lisätty yleinen parametri kohtaan Tiedosto → Parametrit → Tositteet → Kirjaa myyntitositteella poistoeron muutos. Jos tämä on päällä, kirjataan myyntien ja romutusten yhteydessä myös niiden poistoeron muutos myyntitositteella
 • Korjattu siirrot → kirjanpitoon → kopioi leikepöydälle - valinnan toimintaa. Nyt se käyttää tiedostokuvauksen asetuksia mm. kenttien valituista merkeistä (esim. KOONTI 0 512 1-3 ei enää tuo koko koontia leikepöytäsiirtoon, vaan vain merkit 1→3).
 • Korjaus tilisiirto- ja myyntitositteihin tilanteessa, jossa kohteella on osittaismyyntejä.
 • Lisätty koontiryhmän nimen tuonti liittymässä. Kentän nimi on KOONTINIMI.
 • Lisätty kirjanpitoliittymäkuvaukseen EIOTS - lisämääre, jolla sarake ei tule raporttiotsikoihin. Tarvitaan, jos kenttiä ei tulosteta !=<> - operaattoreiden vuoksi.
 • Kirjanpitoliittymä: summavakiotiedot toimivat nyt =!<> - lausekkeiden kanssa. Ne eivät myöskään enää ylivuoda, jos ovat lyhyempiä kuin itse kenttä.
 • Korjattu: jos kpliittymätiedosto jatketaan edellisen perään, tuli kysymys näkyviin alkuperäisen viestin alle. Nyt viesti piilotetaan ennen kysymystä.
 • Lisätty Integroidut Netvisor liittymät REST rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa liittymät molempiin suuntiin.
 • Ylävalikon → Lisävalinnat - näytön kaikki valinnat (myös inventaari-koodi ja koonti) toimivat nyt myös tositteiden kanssa. Tämä mahdollistaa tositteeiden tulostamisen vaikka yksittäiseltä kohteelta.
 • IFRS oikaisutositteen laskennallisen veron kirjausta on muutettu siten, että Kasperi päättelee kirjauksen puolen (velka vai saatava) sen mukaan, miten päin tilanne oli laskentakauden alussa.
 • Joidenkin tilikohtaisilla tositteilla näkyneitä ylimääräisiä taseryhmä - yhteissummia on poistettua
 • Tositteiden tulostus vain ylemmän organisaatiotason mukaan ei tee kirjauksia alemman tason vaihtuessa (ts.kirjausten määrä pienenee tässä tilanteessa).
 • Siirrot → kirjanpitoon - näytön 'siirrä leikepöydälle' - nappi CTRL-napin kanssa kopioi leikepöydälle koko talletetun tiedoston sisällön. Tämä mahdollistaa esim. csv- leikepöytäsiirrot excel:iin, jossa tarvitaan vakiotekstejä ja tyhjiä sarakkeita.
 • Lisätty siirrot → kirjanpitoon - toiminnon tiedostonimeen mahdollisuus käyttää #YN - muuttujaa, joka korvaantuu yrityksen nimellä (jossa välilyönti korvattu _:lla).
 • Parannettu siirrot → kirjanpitoon - toiminnon = -määrittelyä. Jos se on pelkästään ilman lisämääritettä, niin mikä tahansa kentän arvo vastaa sitä (ja tyhjä ei vastaa sitä)
 • Siirrot → ostoreskontrasta siirto2.bat:sta luovuttu ja lisätty 'siirrä aineisto komennolla' - kenttä, jossa haluttu komento. Tämä talletetaan tietokantaan.
 • Kirjanpitoliittymän sm.poistot-tositteen 'hankinnat < pv' - parametri poistaa nyt myös saldomuutokset, jotka ovat ko. päivällä tai sen jälkeen
 • Kirjanpitoliittymässä ja ostoreskontraliittymässä poistettu omien kenttien maksimimäärät - kenttiä voi nyt olla kuinka monta tahansa.

Ostoreskontraliittymä

 • Ostoreskontraliittymässä voidaan tapahtuma kohdistaa aikaisemmalla kohteelle nyt usemman kentän mukaan, erottimena ;-merkki. esim. LASKU;TOSITE
 • Ostoreskontraliittymässä erikoismerkit toimittajan nimessä eivät enää aiheuta ongelmia (esim. L'Oréal).
 • Ostoreskontraliittymä-näyttöön lisätty hiiren oikean valikon taakse valinta 'kopioi otsikot', joka kopio otsikkotiedot leikepöydällä. Tämä helpottaa tietojen täyttämistä Excel:ssä.
 • Ostoreskontraliittymä-näytön tietojen liittämistä leikepöydältä parannettu siten, että 'NRO' - sarakkeen tietoja ei koskaan liitetä. Näin NRO-sarake voi sisältyä liitettäviin tietoihin.
 • Korjaus ostoreskontraliittymän toimintaan, kun tietoja tuodaan moneen yhtiöön kerrallaan (ei ollut toiminut 9-versiolla ja sisälsi korjauksen yhtiön vaihdon yhteydessä tapahtuvaan muistin perustietolistojen päivitykseen. Siirtoa on myös nopeutettu tilanteessa, jossa käsittelemättömien rivien kpl-määrä halutaan näyttää yhtiölistassa (tämän saa päälle pääkäyttäjätiedot → parametrit - näytössä).
 • Ostoreskontraliittymässä kohde ei enää siirry eteenpäin, jos sillä on tuntematon koonti ja koontia ei perusteta lennosta.
 • Ostoreskontraliittymässä voi perustietoja tuoda nyt myös pelkän nimen perusteella. Tällöin tunnukseksi perustetaan nimen alku + 2 viimeiseen juoksevan id-numeron 2 viimeistä numeroa.
 • Ostoreskontraliittymässä myös kustannuspaikka voi nyt sisältää tunnus+nimitiedon (+256 - flags).
 • Lisätty tuki inport.spf - kuvaukselle, joka csv, mutta jossa 1. rivin otsikot kertovat sarakkeiden järjestyksen
 • Lisätty ostoreskontraliittymään KPAIKKANIMI - kenttä, sekä #XML_DIMENSION_NAME ja #XML_DIMENSION_VALUE määritteet.
 • Korjattu bugi, jonka vuoksi ostoreskontraliittymä ei käyttänyt poistojen alkupäivä-kenttää siirrossa (toi aina hankintapäivän myös poistojen alkupäivään).
 • Kirjanpitoliittymässä ja ostoreskontraliittymässä poistettu omien kenttien maksimimäärät - kenttiä voi nyt olla kuinka monta tahansa.

Kokonaispoistojen määritys

 • Pieniä korjauksia kokonaispoiston määritykseen. mm. jos vain yksi ryhmä, niin tavan vaihto 'maxpoisto' ja 'tilin vaihtelevan' - välillä ei enää aiheuta välillä 'erottaa' - viestiä.
 • Lisätty ylävalikkoon 'kokonaispoiston määritys' → 'palauta alkuperäinen tilanne' - valinta, joka näkyy vain kun kokonaispoiston määritys on auki ja joka palauttaa tilanteeksi se, mitä se oli ennen ensimmäistä tilikuaden kokonaispoiston määritystä.
 • Suuria muutoksia kokonaispoiston hyllypoistojen laskentaan. Nyt mahdollista jakaa hyllypoistot kustannuspaikoille (näytön parametrit - välilehdellä valittavissa).
 • Lisätty parametri, jolla irtaimen hyllypoistoa ei kuitenkaan jaeta kustannuspaikoille.
 • Kokonaispoiston täsmäytys viedään nyt kustannuspaikalle, jolla suurin kokonaispoisto.
 • Hyllypoistokohteen selitteen perään tulee alimman org.tason nimi (esim. kpaikka) ja sen tunnus, jos talletus kustannuspaikoittain
 • Verolomake 12:lle hyllypoistot voi valita nyt yhdistettäväksi per verolomakkeen 62 ryhmä ja syntymisvuosi (tätä on syytä käyttää yhdessä kustannuspaikkakohtaisen hyllypoistolaskennan kanssa).
 • Verolomake 12A:n tiedot voi nyt kopioida leikepöydällä verolomake 12A - napin hiiren oikean valikon takaisella valinnalla.
 • Lisätty kokonaispoistojen määritys → poista täsmäytysviennit - toiminto, joka näkyy kun kokonaispoistojen täsmäytys-näyttö on auki. Nyt se ja aikaisempi 'palauta alkup.tilanne' poistavat ylimääräiset täsmäytysviennit, jos sellaisia on syntynyt (aiemmalla versiolla saattoi syntyä useampia per ryhmä, kun toimintoa ajettiin useamman kerran).
 • Kokonaispoiston määritys: nyt havaitsee, jos täsmäytysvientejä on useampia ja pyytää ajamaan ylävalikon 'poista täsmäytysviennit' - toiminnon
 • Kokonaispoistojen määritykseen korjauksia käänteisillä hyllypoistoilla.
 • Pieniä korjauksia kokonaispoiston määritykseen. Mm. ei enää perusta uusia täsmäytystapahtumia, jos aiempi on olemassa 0-arvolla.

Vanhojen tapahtumien tuonti

 • Sisäisiä muutoksia toimintoon IFRS 16 sopimusten tuonnin vuoksi
 • Korjaus ylempien organisaatiotasojen tuontiin
 • Lisätty parametri "älä perusta velkatapahtumaa", joka oletuksena päällä. Näin tuotaville kohteille ei enää perusta automaattisesti velkatapahtumaa, vaikka tilillä niin olisi määritelty.
 • Vanhojen tapahtumien sisäänluvussa korjattu virhe, joka aiheutti virhetilanteen, jos memo-tietoja yritettiin lukea sisään, kun aineisto sisälsi myös lisätietoja.

Tiedosto → Parametrit - näyttö

 • Lisätty tiedosto → parametrit näyttöön '1. tilikauden poisto% on budjettikohteilla ½ normaalista' - parametri. Näin EVL tasapoistomenetelmällä poisto on hankintatilikaudella 50% normaalista.
 • Lisätty tiedosto → parametrit - näyttöön 'ehdota hankintapäiväksi' ja 'ehdota poistojen alkupäiväksi' - parametrit. Näiden arvo voi olla tyhjä tai sisältää vain pp, pp.kk tai pp.kk.vvvv. Tällöin kohdenäytöllä uuden kohteen perustuksessa sekä ostoreskontraliittymässä tuotaessa ehdotetaan ko. päivään arvoa, joka on tuotava päivä (tai uuden kohteen osalta kuluva päivä-15) muotoiltuna annetulla oletuksella. esim. 1.7. → ehdottaa kuluvan tilikauden puolta väliä (vuosi tulee tuotavasta päivästä tai kuluvasta päivästä -15, jos uusi kohde).
 • Lisätty 'ifrs tosite : kaikki oikaisukirjaukset' - parametri sekä 'voittovarat' - vastatili. Näitä tarvitaan, jos IFRS oikaisutosite halutaan ottaa siten, että siinä näkyvät myös aikaisempien tilikausien kumulatiiviset oikaisut, mukaan lukien voittovarojen oikaisut. (Toistaiseksi tämä on toteutettu vain nettotililuettelolla, eli hankintamenoja ja kertyneitä poistoja ei aikaisempien tilikausien osalta eritellä).
 • Uusi vastatili 'Sisäinen vastakirjaus' lisätty perustiedot → tilit → vastatilit - näyttöön. Tätä tiliä käytetään sisäiset veloitukset - tositteella, jos tosite on 2-puolinen ja kredit-vienti halutaan muulle kuin varsinaiselle tasetilille.
 • Lisätty Tiedosto → parametrit → tositteet → IFRS oikaisutositteen poisto - parametri, jolla voi valita, tulostuuko IFRS oikaisutositteelle sm., EVL vai IFRS laskenta. Tämä mahdollistaa IFRS oikaisutositteen ottamisen alkuperäisessä valuutassa että kurssattuna.
 • Lisätty yleisiin parametreihin oletus velkasopimustyyppi sekä korkokanta. (Aiemmin tilin parametri perusta velkatapahtuma perusti aina rahoitusleasingtapahtuman).
 • Lisätty yleinen parametri tositteet → Kirjaa myyntitositteella poistoeron muutos. Jos tämä on päällä, kirjataan myyntien ja romutusten yhteydessä myös niiden poistoeron muutos myyntitositteella
 • Lisätty yleinen parametri : konsernilaskenta IFRS-arvoilla ja tuki sen käsittelylle. Tämä mahdollistaa konsernilaskennan FAS:n sijaan IFRS-arvoista.
 • Lisätty uusi parametri velka → oletus → sopimustyyppi sekä oletus → korko.

Raportit

 • Korjaus liitetietoihin EVL menojäännösmenetelmällä, jos myynnissä poistoero oikaistiin ja kaudella oli lisäyksiä.
 • Lisätty inventaariraporttipohjat Sopimusten tarkistuspäivät sekä velan maturiteetti. Korjaus ALV liitetiedot - raporttiportin otsikointiin (nyt nimellä ALV liitetiedot 2018)
 • Tilikartan loppuun tulostetaan parametrin paraametrin '1. tilikauden poisto% on budjettikohteilla ½ normaalista' - arvo, jos se on päällä.
 • Korjattu rahoitusosuuksien näkyminen suppealla liitetietolaskelmalla
 • Korjattu tase-erittelyä, jossa näkyi turha tyhjä rivi ALV vastuutapahtumien kohdalla.
 • Suppea liitetietolaskelma : siirrettyjen kert.poistoja ei oikaistu kaikissa tilanteissa, nyt oikaistaan.

Organisaatiorakenne

 • Organisaatiorakenteessa voidaan määrittää ALV vähennyskelpoisuus ja Kapasiteetti (paljonko uudesta rakennuksesta on vuokrattu) myös ylemmillä tasoilla, josta ne periytyvät alemmas. Valinnat löytyvät hiiren oikean valikon takaa.
 • Organisaatiorakenteessa voidaan määrittää vero% laskennallista veroa varten, joka periytyy alemmas. Näin IFRS-yhtiöön voidaan rakentaa organisaatiohierarkia, jossa maa (ja sen verokanta) on ylimpänä, sen alla yhtiöt, joiden alla kustannuspaikat. IFRS laskennassa käytetään 1. laskentakauden lopun voimassa olevaa vero%:a.

Muut muutokset

 • Lisätty taseen vastatilit 'arvonalennuksen lisäys, vähennys, poisto ja siirto'.
 • Lisätty uusi siirrot → perustietojen tuonti - näyttö, jolla voidaan tuoda organisaatioheirarkia Excel-taulukosta leikepöytäsiirtona
 • Lisätty kohdenäytön otsikkoon tieto, jos kohde ei ole mukana kaikissa laskennoissa ([sm, evl, lask, ifrs]),
 • Joidenkin alasvetovalikoiden toimintaa on nopeutettu huomattavasti suurilla rivimäärillä (esim. 6000 kustannuspaikkaa)
 • Parannuksia leikepöytä ja .csv - siirtoihin, jos siirrettävissä teksteissä on " ; - merkkejä tai rivinvaihtoja
 • Korjaus EVL-laskentaan arvonalennuksen jälkeen seuraavalle tilikaudelle. Aiemmin seuraavan tilikauden poistossa ei ed.tilikauden lopun arvonalennusta oltu huomioitu ennen kauden sulkemista. Ollut aina (ainakin 7,8,ja 9-versioissa)
 • Lisätty koonnille ABC-versiossa IFRS-verovelkakäsittely (oletus, velka, saatava). Testattu IFRS oikaisutositeella.
 • Lisätty yritysjärjestelynäyttöön parametri "konsernin sisäinen järjestely", joka vaikuttaa inventaariraportin HINTA.JARJESTELY ja POISTO.JARJESTELY-funktioihin
 • Velka-näyttöön lisätty uusi sopimustyyppi "Vuokrasopimus (IFRS 16)" ja "Vuokran muutos (IFRS 16)", jolla aiemmista sopimuksista poiketen tieto vuokrankorotuksista. Lisäksi maksuposteja voidaan muuttaa 'poikkeava maksu' - sopimuksilla, jotka muista poiketen muuttavat olemassa olevaa vuokrasopimusta (eivät siis korvaa/päätä sitä).
 • Lisätty lisävalinnat - näyttöön uusi valinta "Ohita tapahtumat päivältä". Kun kenttään on syötetty arvo, ei poistolaskenta huomioi ko. päivän mitään myynti/lisätieto/alv-vastuutapahtumia. Tämä mahdollistaa mm. lk.siirron jälkeenkin alkuperäisen saldoyhteenvedon tai verolomakkeen ottamisen loppuvuodelta tai poistoraportin tilanteesta ennen arvonalennusten perustamista vaikka tapahtumat on jo perustettu. Teknisesti ko. päivän tapahtumia ei ladata (tästä syystä esim. ko. päivän myynti- ja lisätietotapahtumien kpl-määrät eivät näy kohdenäytöllä).
 • Suuria muutoksia yhtiöiden hallintanäyttöön, lisätty selaukseen pääkäyttäjälle valikko, jossa yhtiön osakekannan osto/myyntipäivän vienti ja osakkeiden myynti konsernin sisällä.
 • Yhtiölistan 'konserni' muutettu 'ryhmä':ksi. Näin yhtiöitä voidaan ryhmitellä tavalla, joka ei liity konserniraportointiin.
 • Lisätty 'konsernilaskennassa' parametri kohteen 'parametrit' - sivulle. Jos tässä ei ole ruksia, ei kohde raportoidu konserniraportoinnissa.
 • Muutettu yhtiötiedoissa yhtiot ja historia käyttämään yhtä ja samaa ohjauspalkkia.
 • Muutettu kohdenäytöllä kohde ja memo käyttämään yhtä ja samaa ohjauspalkkia. Lisäksi memot eivät näy, jos kohde on perustamis- tai muutostilassa.
 • Lisätty alkusaldojen massamuutokseen toiminto, jolla konsernin hankintameno-oikaisua voi jakaa tilikauden alun kertyneiden poistojen suhteessa (nyt vain karkeasti hinta-kentän ja sm.alkusaldo-kentän eroa käyttäen).
 • Lisätty konsernilaskentaa. mm. yhtiötiedoissa nyt osakekannan osto- ja myyntipäivät, jotka vaikuttavat konsernin liitetietoihin (poistot vain näiden päivien sisällä raportoituvat konsernille ja siirtopäiville raportoituu järjestelyissä siirryneet hankinnat / kertyneet poistot). Lisätty kohteelle 'parametrit' - sivulle 'Konsernin hankintameno-oikaisu' - kenttä, jota käytetään 4:n poistotavan(konserni) hankintamenojen ja kertyneiden poistojen laskennassa (FAS:n liitetietoja oikaistaan ko.summalla). Konsernin hankintameno-oikaisu voidaan viedä 'muuta alkusaldoja' - massamuutoksen kautta kohteille - toiminto jakaa annetun summan kertyneiden poistojen suhteessa.
 • Lisätty konsernin hankintameno-oikaisun käsittely tapahtumien siirto - massamuutosnäytölle. Siellä voidaan valita, jatkuuko oikaisu aiemman mukaisena, asetetaanko se siirtohetken kertyneisiin poistoihin vai jätetäänkö oikaisu siirtämättä.
 • Parannettu tapahtumien siirtoa yritysten välillä : vanhojen tapahtumien sisäänluku lukee nyt sisään myös vaikutukset (sm., EVL, lask, IFRS) sekä parametrit (ei poistolaskentaa, erien välinen siirto, jne.). Kenttiä toiseen kohteeseen liittymisestä ei nyt oletuksena lueta sisään (ne asetetaan oletuksena 'ohitetaan' - tilaan sisäänluvussa). Näin siksi, että viittauksen kohdenumerot eivät normaalisti siirron jälkeen enää pidä paikkaansa.
 • Lisätty velan laskentaan sopimustyyppi Sisäinen veloitus, joka laskee kohteen hankintamenon ja korkokannan perusteella annuiteettimenetelmällä kuukausivuokran, jota voidaan käyttää sisäisten veloitusten pohjana (uusi yleinen parametri).
 • Lisätty IFRS 16 kohteille velan ja käyttöomaisuuden kurssaus. Kauden tapahtumien kurssaus voi tapahtua kumulatiivisella keskikurssilla tai jokaisen kuukauden omalla keskikurssilla. Molemmissa tapauksissa kauden lopun hankintamenot, kertyneet poistot ja velka kurssataan kauden lopun päätöskurssilla.
 • Lisätty kohteelle "automaattinen alv vastuuseuranta"-parametri ja sen käsittely laskennassa.

Myynti

 • Kokonaismyynnin poistamisen jälkeen uuden perustaminen on nyt suoraan mahdollista ilman näytön sulkemista.
 • Massamyyntinäyttöä muutettu paljon ja lisätty "laske poistot tapahtumapäivältä" - parametri sekä ostaja-kenttä.
 • Massamyyntinäytön "oikaise kertynyt poistoero" - parametrin arvo on oletuksena harmaa, jolloin käytetään kohteen tilin mukaista parametrointia.
 • Myyntinäytölle lisätty parametri "laske poistot tapahtumapäivältä", jolla sm.poistot lasketaan myös tapahtumapäivältä (tai kuukaudelta, jos viimeinen päivä)-

Teknisiä muutoksia

 • Tulostusta tiedostoon muutettu siten, että tiedosto talletetaan ensin paikalliseen väliaikaistiedostoon ja lopuksi kopioidaan lopulliseen sijaintiin. Jos avaa tiedosto - valinta on päällä, avataan väliaikaistiedosto, mikäli se ja lopullinen sijainti ovat eri levyasemilla (Nämä väliaikaistiedostot yritetään poistaa tulostus-ikkunan avautuessa sekä Kasperin sulkemisen yhteydessä). Muutos nopeuttaa raporttien tulostusta tiedostoon, jos talletuspaikka ei sijaitse samalla palvelimella kuin Kasperi (esim. etäpalvelinkäytössä).
 • Lisätty alustava tuki MySQL - tietokannalle.
 • Lisätty SQL-valikon alle valinta, joka perustaa testitapahtumia kantaan (kohteita, lisätietoja ja myyntejä, kaikille tileille, kalustoryhmille ja kpaikoille).
 • Lisätty alustava tuki kaikkien tietojen siirtoon ulos SQL-lausekkeina SQL-ikkunan kautta. Toiminto ei siirrä schemaa, vain tiedot. Syntyvä SQL on yleisesti validia SQL:ää seuraavin omin muutoksin (jotka Kasperi SQL-näyttö osaa käsitellä): blob-data on muunnettu hexadesimaalitekstiksi, ylipitkät rivit jaetaan // * merkillä useammalle riville, tekstin erikoismerkit on korvattu \\, \' \" ja \hx - merkeillä.
 • Lisätty tuki yrityskohtaisille omille muuttujille (Uusi tiedosto → parametrit - näytön muuttujat - välilehti). Näiden avulla voidaan lisätä esim. Y-tunnus-tieto, jota voidaan käyttää sekä kirjanpitoliittymässä että inventaariraporteilla ( funktiolla: MUUTTUJA('nimi') ). Lisäksi omat muuttujat voivat olla liitettyjä johonkin perustietorekisteriin, joka mahdollistaa liittymät, jossa dimensiot ja niiden nimet vaihtelevat (esim. oma muuttuja : DIM1, arvo : 'projekti', liittyy perustietoon : KOONTI. Tämän jälkeen kirjanpitoliittymässä voidaan käyttää kenttiä : DIM1, DIM1TUNNUS, DIM1NIMI. DIM1='projekti', DIM1TUNNUS=kohteen koontiryhmän tunnus ja DIM1NIMI = kohteen koontiryhmän nimi.).
 • Korjaus SQL → komennot - näytön SQL-lausekkeiden ajamiseen. lisätty parametri "korvaa merkkijonot parametreilla", jonka voi ottaa pois päältä. Tätä tarvitaan ainakin firebird ||'x'|| - tyyppisissä update-lausekkeissa, joissa parametrilla korvaus ei toiminut. (ongelma tullut aiemmassa kehitysversiossa).
 • Pidennetty vanhojen tapahtumien tuonnissa lisätiedon ja memon KOHDE-kentän pituudeksi 15 (oli 10). Tuli aiemmin ongelmaksi, jos kohdistettiin SAP:n kohdetiedon perusteella, joka saattoi olla 14 merkkiä.

Kohteiden selaus

 • Muutettu selauksen hakutekijöitä siten, että pelkkä tyhjä (pelkkä välilyönti) hakee NULL-arvon lisäksi myös täysin tyhjää (jos se on ainoa rivinsä tekijä). (tietokannassa tyhjä merkkijono ja NULL ovat teknisesti eri asioita, vaikka molemmat näkyvät näytöllä tyhjänä).

Inventaariraportit

 • Lisätty uusia kaavoja : VERO.TUNNUS, VERO.NIMI - 62-lomakkeen ryhmän tunnus ja nimi
 • Lisätty uusia kaavoja : VEROKANTA(kausi) - palauttaa kaudella voimassa olevan yritysvero%:n, jota käytetään IFRS tositteen laskennallisen veron laskennassa. (voi vaihdella organisaatiorakenteen mukaan).
 • Lisätty uusia kaavoja : ALV.KAPASITEETTI, ALV.VAHENNYSKELPOISUUS, ALV.KERTATARKISTUS, ALV.KAPASITEETTITARKISTUS. Ne palauttavat viimeisimmät ko. tiedot liittyen kiinteistöinvestointien alv-vastuiden seurantaan.
 • Lisätty uusia kaavoja : LEASING.LVELKA, LEASING.AVELKA, LEASING.ALVELKA,LEASING.LUNASTUS
 • Lisätty uusia kaavoja : HUOMAUTUS.TEKSTI, HUOMAUTUS,PAIVA, HUOMAUTUS.KPL. Ne palauttavat IFRS 16 sopimusten laskentakauden aikaisia huomautushetkien tietoja (vuokrankorotushetket, sopimuksen päättymishetki irtisanomisaikaa aikaisemmin)
 • Lisätty uusia kaavoja : LEASING.KURSSIERO, HINTA.KURSSIMUUTOS, POISTO.KURSSIMUUTOS. Ne palauttavat kurssauksen synnyttämiä muutoksia laskentakaudella
 • Lisätty uusia kaavoja : KIRJANPITOVALUUTTA, RAPORTOINTIVALUUTTA(x). Ne palauttavat käytössä olevan kirjanpitovaluutan sekä raportointivaluutan (voi vaihdella kalustoryhmittäin).
 • Inventaariraportteja voidaan ottaa yleiskustannuspaikkajaolla. Lisätty hakutekijät - näyttöön parametri "hae jakokustannuspaikan mukaan". Kustannuspaikan pitää olla hakujärjestyksessä, jotta valinta toimii. Inventaariraportilla arvot pitää kertoa KPOSUUS -kertoimella, esim. HINTA(1,5) → HINTA(1,5)*KPOSUUS. Lisäksi TASO.TUNNUS(KPID,taso) ja TASO.NIMI(KPID,taso) - funktioiden kanssa pitää käyttää KPID:n sijaan KBID:tä.
 • Inventaariraportti voidaan tulostaa .pdf - tiedostoon siten, että hakutekijän katkolla syntyy uusi .pdf - tiedosto. .pdf - tiedoston nimen loppu vaihtuu hakujärjestyksen mukaan, esim. 'Oy Testi AB Inventaariraportti 1.1.-30.9.2016 Tili 1200 Koneet ja kaulusto.pdf'.
 • Omat valmisraportti - talletus tallettaa nyt myös hakutekijät-näytön parametrit (erityisesti laskenta, jossa kohteet ovat mukana. Aiemmin hyllypoistokohteiden raportointi ei onnistunut omien valmisraporttien kautta).
 • Lisätty VALI(merkkijono) - funktio, joka muuttaa annetun välin kokonaisluvuksi (esim. A3001-A3100 = 100)
 • Lisätty KAUSI.NRO - funktiolle, joka saa aikaan rivien monistamisen alaspäin. Tämän avulla voi usean kauden käsittelyssä rivin määritellä vain kerran ja se kopioituu kausien määrän verran alaspäin. Samalla optimoitu inventaariraportin tulostusnopeutta.
 • Lisätty inventaariraportin talletus .csv - tiedostoon - valinta
 • Korjaus inventaariraportille, jos välisummat vain alimman tason mukaan ja tasoja useampia ja mukana omia perustietoja, ei summannut alinta ylempien vaihtuessa.
 • Inventaariraportin voi tallettaa .csv - tiedostoon yhtiöiden hallinnan kautta.
 • Korjaus inventaariraporttiin, kun tekijän vaihtuessa haluttiin sivukatko. Ei ollut toiminut 24.9-5.12.2016 versioissa.
 • Korjaus monen yhtiön inventaariraportointiin tilanteeseen, jossa jonkin yhtiön kohdalla tuli virheilmoitus ja raportti jäi yhtiöstä tulostamatta esim. koska yhtiössä ei ollut raportille tulevia rivejä.
 • Inventaariraportin ennen/jälkeen ajettavia SQL-lausekkeita voi olla useampia.
 • Inventaariraporttia ei enää pidetä tyhjänä (huomautus, että tyhjänä ei voi tallettaa), jos siinä on vain SQL-lausekkeita
 • Inventaariraportin 'kopioi leikepöydälle' - toiminto kopio raportin nyt täysin sen mukaisena, kuin miltä se näyttää esikatselussa (aiemmin saattoi yhdistää summan otsikkoon parametroinnista riippuen).
 • Valmisraportin talletus aiemman päälle ei enää luo raporttiluetteloon tuplariviä.
 • Lisätty pääkäyttäjätiedot → verokanta - perustieto, jossa voidaan määrittää, miten suurin ALV-kanta on käyttäytynyt aikasarjana (hirstoria ennen 2018:aa päivittyy automaattisesti tauluun). Tätä tietoa käytetään automaattisessa ALV vastuiden seurannassa.
 • Lisätty inventaariraportin liitetietojen HINTA.JARJESTELY ja POISTO.JARJESTELY - funktioille 4. parametri, jonka arvo voi olla: 0-sisään konsernin ulkopuolinen, 1=sisään, konsernin sisäinen, 2=ulos, konsernin ulkopuolinen ja 3=ulos, konsernin sisäinen.
 • Nopeutettu merkittävästä inventaariraportin valmistelua, jos tulostettavia rivejä on paljon (KAUSI.NRO - funktion kautta). Esim. jos rivejä oli 200 kpl, pieneni valmistelun aika n. 90%.

Kiinteistöinvestointien ALV Vastuiden seuranta

 • Alv-vastuiden seurannassa korjaus, jos investointihetkellä tehtiin kertakorjaus ja myöhemmin vähennyskelpoisuus muuttui.
 • Lisätty käsittely uudisrakennuksen tyhjille tiloille.
 • Lisätty Kiinteistöinvestointien automaattinen ALV-vastuiden seuranta - toiminnallisuus. Tämä luo käyttöomaisuushankintojen perusteella ALV-vastuutapahtumat.
 • Korjaus alv vastuun viimeisen kauden tarkasteluun siten, että loppuun ei voi jäädä senttiä vastuuta.

Versio 10.02

10.02 on korjauspäivitys 10.01:een. Korjaukset eivät ole kriittisiä, mutta suositeltavia niissä ympäristöissä, joissa hyllypoistoja seurataan kustannuspaikoittain tai tehdään IFRS 16 sopimusten indeksikorotuksia.

 • Korjaus verolomake 12A:n hyllypoistojen yhdistelyyn, jos yhdisteltäviä hyllypoistoja oli useammassa eri verolomake 62:n ryhmässä.
 • Korjaus IFRS 16 indeksikorotusten laskentaan (joissakin tilanteissa sopimuksen indeksikorotuksia ei tapahtunut).
 • Muutos Kasperin käyttäjälisenssien käsittelyyn. Kasperi ei enää seuraa käytettyä tietokonetta - tämä tuotti ongelmia virtuaaliympäristöissä, joissa palvelimia saattoi olla sata ja palvelimen nimi saattoi vaihtua joka kännistyskerralla.
 • Korjaus tietokantaversion päivitykseen ympäristössä, jossa päätietokanta ei ole minkään yrityksen tuotantokanta (koskee muutamia tilitoimistoja).

Versio 10.03

10.03 on 19.11.2018 julkaistu korjauspäivitys. Korjaukset eivät ole kriittisiä - ne koskivat harvinaisia tilanteita (jo aktivoidun kohteen siirto tililtä toisella kuukauden viimeisenä päivänä tai asiakkaita, jotka kirjaavat voittovarat IFRS oikaisutositteella).

 • Korjaus : Jos kohteen myi tai siirsi kuukauden viimeisenä päivänä, laski Kasperi näytöllä aina myös vähennyskuukauden poiston, vaikka tätä ei myöhemmässä laskennassa tapahtunutkaan. Tämä aiheutti myös virhetilanteen kuukauden viimeiselle päivälle tehdyssä Siirrä tililtä toiselle - toiminnossa, kun uusi kohde perustui laskentaan, josta poisto kuukaudelta oli laskettu, vaikka näin ei vähentävässä päässä kuitenkaan tapahtunut.
 • Korjaus kumulatiivisen IFRS oikaisutositteen voittovarojen laskentaan (virhe syntynyt 20.10), jos voittovarat näytetty tositteella (hyvin harvinaista).

Versio 10.04

10.04 on 25.11.2018 julkaistu korjauspäivitys. Korjaukset eivät ole kriittisiä - tärkein on korjattu tulostusongelma suuriresoluutioisten näyttöjen kanssa (skaalaantui väärin). Muut vaikuttavat lähinnä yritysjärjestelytilanteessa (kierrettävissä) tai IFRS 16 seurannassa (harvinaisissa kombinaatioissa).

 • korjattu tulostus/esikatselu-ongelma korkean resoluution näytöillä, jos kirjasimien skaalaus oli käytössä (125%, 150%, jne.) Nyt ei enää vaadi Kasperille parametria 'ohita suuren DPI skaalauksen käyttö'.
 • vanhat tapahtumat : lisätietojen tuonnista jäi viimeinen sarake siirtymättä
 • korjattu tilanne, jossa indeksikorotus tapahtui jaksotetun poikkeavan maksupostin sisällä, joka tuli normaalin maksupostin lisäksi ja korotettiin korotusehdolla.
 • lisätty huomautus tilanteeseen, jossa indeksikorotus tapahtuu korvaavan jaksotetun poikkeavan maksupostin sisällä - tälläinen kombinaatio ei ole mahdollinen eikä sen käsittely olisi yksiselitteinen.
 • korjaus : kun valuuttakursseja sisältävästä yhtiöstä vaihdettiin yhtiöön, jossa ei ollut valuuttakursseja, näkyi sisäänkirjautumisen yhteydessä turha huomautus puuttuvista valuuttakursseista.
 • inv.raportin funktio leasing.loppupv([x]) sopimuskauden päättymispäivälle. x on optio. palauttaa päättymispäivän, joka on x merkin pituinen (jos x on luku), näytetään x-formaatissa (pp.kk.vvv) tai jos annettu pituus on 0, palauyttaa päivän numerona (päivät 1.1.1900:sta).
 • inventaariraportin funktiota sm.loppupv muokattu siten, etä jos annettu pituus on nolla, palauttaa se päivän lukuna (päivät 1.1.1900:sta). Lukumuoto mahdollistaa sopimuksen päättymispäivän ja pitoajan päättymispäivän vertailun.

Versio 10.05

10.05 on 28.11.2018 julkaistu korjauspäivitys. Korjaus on MINI,A ja PERUS-versioille kriittinen (tosite ei tulostunut), mutta muille versioille kosmeettinen.

 • korjaus tositteisiin MINI,A ja PERUS-versioilla. Tositteet eivät tulostuneet.
 • kohdenäytön 'hinta yhteensä' - kenttä näyttää nyt kauden lopun liitetietojen mukaisen hinnan. Aiemmin näytti kumulatiivisen hankintamenojen lisäyksen (jossa ei mukana erien välisiä siirtoja, yritysjärjestelyjä tai vähennyksiä)
 • korjattu : vastatilien, toimittajan ja parin muun alasvetovalikon valinta-arvo ei valintalistan avaamisen jälkeen ollut listassa aktiivinen rivi
 • pieni muutos versiopäivityksen kantapäivitykseen potentiaalisten ongelmien minimoimiseksi
 • korjattu kirjoitusvirheitä ja käännöksiä

Versio 10.06

10.06 on 02.12.2018 julkaistu korjauspäivitys. Korjaus on kriittinen tilanteessa, jossa menojäännöspoistoisten ryhmien hyllypoistoja käytetään.

 • Korjaus 0:sta eroavan korvaavan erikoispoistotapahtuman laskentaan, jossa viimeiselle (kuu)kaudelle ei jaksotettu erikoispoistotapahtuman poistoa. Tämä vaikutti erityisesti hyllypoistojen käyttöön (vain tilikauden viimeisen päivän erikoispoistotapahtuma), joka aiheutti 'erottaa'- huomautuksen kokonaispoistojen määrityksessä 'suorita'- napin painamisen yhteydessä.
 • Kokonaismyynnin muuttaminen tehty mahdolliseksi (aiemmin piti poistaa ja perustaa uudelleen).
 • Ostoreskontraliittymään lisätty 'älä tuo identtisiä rivejä' - parametrin yhteyteen 'käytä vain kenttää' - parametri, joka mahdollistaa vain yksittäisen kentän käytön tuplavientien tuonnin tarkistuksessa. Esim. TOSITE-kenttään käyttäen samalla tositenumerolla ei myöhemmillä siirtokerroilla voi tuoda uusia vientirivejä. Tämä auttaa tilanteessa jossa (tuodaan samoja rivejä useampaan kertaan ja) tietoja muutetaan liittymänäytössä ennen eteenpäin vientiä (jolloin ne eivät enää ole identtisiä aiempaan sisäänlukuun verrattuna, kun sisältö on muuttunut).
 • Muutama teksti- ja käännöskorjaus.

Versio 10.07

10.07 on 06.12.2018 julkaistu korjauspäivitys. Korjaus on kriittinen tilanteessa, jossa EVL poistomenetelmän poistoja (EVL menojäännös, EVL tasapoisto) laskentaan kaudelta, joka on keskellä tilikautta.

 • Korjaus kuluvan tilikauden hankintojen EVL-laskentaan. Ne eivät vaikuttaneet EVL-saldoon (ja sitä kautta purkivat poistoeroa), jos raportointikausi sekä ei alkanut tilikauden alusta että ei päättynyt tilikauden loppuun (esim. poistoeron muutos 1.11.-30.11.).

Versio 10.08

10.08 on 03.01.2019 julkaistu korjauspäivitys. Mikään korjattu bugi ei ole kriittinen ja ne ovat yleensä kierrettävissä, mutta version päivitys 10.08:ksi on suositeltavaa. Muutos on syytä tehdä, jos käytössä on IFRS 16 laskenta, diskonttokorko on suuri ja maksukaudet sekä sopimuskaudet pitkiä.

 • Tehty korjaus IFRS 16 nykyarvolaskentaan. Korjauksen vaikutus on tyypillisesti pieni. Korjaus ei tule automaattisesti voimaan, vaan se pitää erikseen ottaa käyttöön asettamalla päälle parametri tiedosto → parametrit → velka → Käytä IFRS 16 nykyarvolaskentaa v2. Tämän jälkeen nykyarvot pitää päivittää (Kasperi näyttää tästä ohjeen, jos parametria vaihdetaan). Muutoksen vaikutus on sitä suurempi, mitä suurempi oli diskonttokorko ja mitä pidempi maksukausi. Tyypillinen vaikutus nykyarvoon on alle prosentin sadasosa. Esimerkkeinä:
  • 2% korolla ja 5 vuoden sopimuksella, jossa maksu 1 kk välein, velan nykyarvo muuttui 0,0079%
  • 2% korolla ja 5 vuoden sopimuksella, jossa maksu 12 kk välein, velan nykyarvo muuttui 0,078%
  • 5% korolla ja 50 vuoden sopimuksella, jossa maksu 1 kk välein, velan nykyarvo muuttui 0,31%
  • 5% korolla ja 50 vuoden sopimuksella, jossa maksu 12 kk välein, velan nykyarvo muuttui 3,8%
 • Korjattu: xml - tiedoston sisäänluvussa ostoreskontraliittymässä, ei sisäänluku tunnistanut tiedoston alun BOM('byte order mark')-määrettä, joka (jos sellainen tidostossa on) aiheutti tiedoston sisäänluvun vaihtumisen ei-xml -muotoon, jolloin xml-sisäänluku ei enää toiminut. (Ongelma oli Kierrettävissä avaamalla tiedosto notepadissa ja kopioimalla ja liittämällä tiedot tyhjään notepadiin, joka sitten talletetaan aiemman tiedoston päälle).
 • Kustannuspaikkaraportin pitoajan loppupäivän ulkoasun korjaus (oli vaihtunut numeroksi 24.11.2018, versiossa 10.04, sm.loppupv-funktion muutoksen yhteydessä).
 • Massamuutos → poiston muutos - toiminto ei huomioinut päättymispäivän/kuukauden poistoa alkutilanteen poistoja/saldoja laskettaessa (bugi tullut 17.4.2017, versiossa 9.13).
 • Pitoajan massamuutos-toiminto nyt hakee viimeisimmän muutospäivän tapahtumanumeron, eikä oleta sen olevan 1 (muutos ei aiemmin toiminut, jos kohteelle oli samalla päivällä jo perustettu lisätieto, myynti, velka, tms. tapahtumia).
 • Kasperi alussa tarkistaa, mitkä levyt ovat näkyvissä. Jos C-levy ei ole näkyvissä, niin kirjanpitoliittymässä (jos oletustiedostoa ei ole) talleta-ikkunan oletushakemistoksi vaihtuu viimeisimmän levyn juuri. (Joissakin ympäristöissä tämä saattoi muutoin keskeyttää Kasperin toiminnan).
 • optimoitu vuosittaisten alv-vastuutietojen laskentaa.
 • alv-vastuiden laskennassa korjattu vuosittaisten investointien erittelyn laskennassa kuluvan tilikauden alun vastuun laskentaa, jos kapasiteetti on muuttunut (hyvin harvinaista - liittyy uuden rakennetun talon tyhjien tilojen ensimmäiseen vuokraukseen).
 • lisätty raportit → perustiedot → pk- ja vastatilit - raportille joitakin puuttuneita vastatilejä.
 • lisätty vastatilien kopiointiin joitakin puuttuneita vastatilejä.
 • lisätty inventaariraportin VTILI.TUNNUS(tyyppi) ja VTILI.NIMI(tyyppi) - funktioihin joitakin puuttuneita vastatilejä.
 • lisätty tilit → vastatilit - näyttöön hiiren oikean napin takaiseen valikkoon liitä vain uudet - valinta. Tämää liittää leikepöydältä vain toiselta tililtä kopioidut vastatilit, joita ei ole kohteella määritelty. Tämä mahdollistaa esim. vain voitto/tappio-tilien kopioinnin helposti muille tileille - erityisesti, jos tätä varten väliaikaisesti perustaa uuden tilin, jolle määrittää vain nämä uudet tilit ja kopioi ne siltä.
 • korjattu kohteen jakoa : jos jakopäivä oli tulevalla tilikaudella (kuten se on tilinpäätöstilanteen jälkeen, kun oletuspäivä on kuluva päivä), antoi jako-toiminto 'access violation' - virheilmoituksen. Jako kuitenkin toimi, jos päivän tämän jälkeen muutti Kasperin kuluvalle tilikaudelle.

Versio 10.09

10.09 on 17.01.2019 julkaistu korjauspäivitys versioihin AB, ABC ja KUNTA.

 • korjaus : automaattinen alv vastuiden seuranta huomioi nyt myös keskeneräisten tililtä lopulliselle tilille aktivoidut investoinnit. Aiemmin huomioi vain suorat investoinnit lopullisille käyttöomaisuustileille.
 • korjaus ABC-versioon : Kasperi antoi turhaan huomautuksen IFRS 16 parametrien muutoksesta tiedosto -> parametrit - näytön parametrien muutoksen yhteydessä, jos IFRS 16 käyttöönottopäivä oli tyhjä.
 • korjaus : jos kirjanpitoliittymän tositteelle ei haluttu ollenkaan muita dimensioita tilin lisäksi, niin tulostilit silti tulostettiin organisaatiorakenteella. Nyt tulostuvat valittaessa myös vain tileittäin.
 • korjattu raportit → tositteet - raportin debet/kredit loppusummien ristikkäisyys (näkyi vain, jos tosite ei mennyt tasan).
 • korjattu : siirrot välitililtä - tosite ei toiminut SQL Server 2012→ - SQL palvelimien kanssa.
 • korjattu : siirrot välitililtä - tosite ei tulostanut välitilin eliminointiriviä kustannuspaikoittain.
 • lisätty siirrot → perustietojen tuonti -valinta näkyviin normaaliversiohin. Tämä on yhdelle asiakkaalle alunperin luotu kehityspiirre, jonka avulla voi toistaiseksi päivittää organisaatiohierarkian leikepöytäsiirron avulla.