Lista kaikista muutoksista Kasperissa versiosta 11.06 versioon 11.17

Kasperi Wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Muutokset versiosta 11.06 versioon 11.11

 • Verolomake 6B päivitetty vastaamaan viimeisintä verottajan versiota.
 • Lisätty tulostukseen Kopioi leikepöydälle - valinta, joka kopioi raportin leikepöydälle Exceliin helposti liitettävässä muodossa
 • Lisätty kaikkien oletus tilinpäätöstulosteiden (paitsi verolomakkeiden) tulostus päivitys -> muut toimet -> tulosta tilinpäätösraportit ( sekä sama yhtiöiden hallinnan toimiin ) - valintoihin. Tämä tulostaa n. 10 valmisraporttia .pdf - muodossa sekä 1-3 inventaariraporttia .csv - muodossa oletusraportointihakemistoon.
 • Siirrot -> yritysjärjestelyt - näyttöön lisätty tiedot jäljellä olevista EVL poistoista ja lisäpoistoista per veroryhmä sekä jo tehtyjen poistojen määristä. Tämä helpottaa yritysjärjestelyjen toteutusta sekä jäljellä olevan EVL poiston määritystä kohteille.
 • Lisätty massamuutos -> muuta pitoaikaa - toimintoon mahdollisuus muuttaa IFRS 16 sopimuskauden pituutta massana.
 • Lisätty tiedosto -> tulostusasetukset - näyttöön 'yhtiön tulostuskansio' - kenttä. Jos tässä on hakemisto, tulostetaan yhtiön raportit oletuksena tähän hakemistoon. Tästä on erityisesti hyötyä tilitoimistoympäristöissä. Tiedostonimessä voidaan käyttää yleisiä muuttujia sekä muuttujia #YY, #YYYY, #MM ja #DD, jotka korvaantuvat laskentakauden lopun päivämäärän osilla. Jos hakemistoa ei ole, kysyy Kasperi halutaanko se perustaa (jos se on esim. muotoa D:\Asiakkaat\asiakas abc\TP#YYYY\).
 • Lisätty inventaariraporttinäyttöön hiiren oikean napin taakse valinta 'lartaa hakutekijät', joka lataa oman valmisraportin hekutekijät - näytön tiedot. Tämä helpottaa valmisraporttien muokkausta, kun aiemmin talletetut hakutekijät saa haettua aiemmalta raportilta.
 • Kaikkiin API-liittymiin lisätty ABC-versiolla tuki omien kenttien käyttöön liittymässä.
 • Inventaariraporttien tulostus suoraan kasperi.infosta (vaatii vielä sivujen päivityksiä kasperi.info:on, mallina : [Lyhyt- ja pitkäaikainen rahoitusleasingvelka - raportti]).
 • Lisätty hyllypoistojen vaikutus myyntitappioon 6B lomakepohjaan ja päivitetty 6B-lomake viimeisimpään verottajan versioon.
 • Lisätty lisävalinnat - ikkunaan älä laske EVL poistoja - parametri. Tämä helpottaa keskellä tilikautta olevan yritysjärjestelyn poistoeron raportointia etukäteen.
 • Uusi Netvisor API liittymä, joka aiempaan REST-liittymään verrattuna hakee enemmän tietoja (mm. laskun numero ja toimittaja) sekä parempi tuki eri dimensioille (vain Kasperin tunnuksen tarvitse vastata Netvisorin nimen alkua).

Muutokset versiosta 11.11 versioon 11.16

Inventaariraportti

 • Lisätty inventaariraportille parametri 'jatkokaudet sarakkeissa', jolloin sarakkeet joissa on kausi.nro -kaava monistetaan. Tämä mahdollistaa esim. 36 kk budjettiraportin, jossa dynaamiset kaudet ovat sarakkeissa eikä pohjaan tarvitse määrittää lukusarake kuin kertaalleen.
 • Lisätty LEASING.VUOKRA(kausi,tapa) - raporttifunktio, joka raportoi viimeisimmän vuokran (ei niiden summaa kaudelta) kaudella ennen kauden päätöstä.
 • Korjaus LEASING.MUUTOS ja LEASING.LMUUTOS - inventaariraportin funktioihin. Niiden arvo saattoi tulla edelliseltä kohteelta välisummia laskettaessa tilanteessa, jos ne olivat ensimmäisenä tai ainoana laskettavana velka-tietona.
 • Inventaariraportin talletus .csv - tiedostoon : jos tiedosto on jo olemassa ja yleisten parametrien 'yhdistä kirjanpitosiirron tiedostoja' - parametri on päällä ja tiedosto on alle 30 min vanha, kysyy Kasperi, halutaanko jatkaa olemassa olevaa tiedostoa. (muutoin ylikirjoittaa aiemman tiedoston). Tämä mahdollistaa esim. FPM rahavirtalaskelman vientien (inventaariraportti) jatkamisen IFRS oikaisutositteen perään.

Liittymät

 • Siirrot -> ostoreskontrasta - tiedoston sisäänluku osaa nyt poistaa UTF8 BOM:n luettavan tiedoston alusta
 • Siirrot -> kirjanpitoon - näytössä dimensio on valittavissa, vaikka vain sen nimi olisi lisätty määritykseen (Esim. kustannuspaikan nimi). Aiemmin tunnistus käytti vain tunnusta.
 • Useita Netvisor ja Procountor - API liittymien korjauksia ja parannuksia.
 • Korjaus ostoreskontraliittymään, jos sisäänluvussa käytettiin sarakeotsikoiden nimiä ja yhdestä sarakkeesta luettiin useampia dimensioarvoja (Ts.dimensio-rimpsu), jolloin myöhempiin sarakkeisiin syntyi siirtymä.
 • Lisätty YKSIKKO (aiemmin oli jo YKSIKKÖ) ja YKSIKKONIMI - määritys export-liittymaan

IFRS

 • Lisätty IFRS laskenta v3 (vuosikorko/12, viimeisellä kaudella korkoa)
 • Lisätty diskonttaustapa v4 (kuten 3, mutta myös viimeisellä kaudelle lasketaan korko). Tämä vastaa Excel:in NPV / NNA - funktiota.
 • Lisätty yleinen parametri 'lyhyt velka on nykyarvo'. Kokonaisvelka ei muutu, mutta jos tämä on valittu, on lyhyt velka seuraavan 12 kuukauden vuokrien nykyarvo, ei seuraavan 12 kuukauden lyhennysten määrä.
 • korjaus 'älä huomioi 1. kauden jälkeisiä tapahtumia' ja 'ohita tapahtumat päivällä' - parametreilla IFRS 16 velkatapahtumilla, jos poikkeavan maksupostin alkupäivä oli tulevalla kaudella mutta voimaantulo aiemmalla kaudella.
 • Muutos : jos lisätiedon vaikutus ei ole kaikkiin vaikuttava(sm,evl,lask ja IFRS), niin IFRS 16 laskenta ei enää tarkista, että lisätieto vastaa velkatapahtumaa. Tämä mahdollistaa esim. hankintamenon / kert.poiston täsmäytyksen samalla kohteella kuin velan.
 • Lisätty tiedosto -> parametrit -> velka - välilehdellä parametrit 'Laske välikaudet sopimuksille, joiden kauden pituus on yli 1 kk'. Jos tämä on valittu, lasketaan esim. 3 kk välein maksetulle vuokralle myös välikuukaudet, joilla velka kasvaa koron verran. Huom! Tämän parametrin päälle asettaminen muuttaa välikausien velan määrää. Tämä on tarkoitettu enemmän uusille käyttöönotoille.
 • Lisätty tiedosto -> parametrit -> velka - välilehdellä parametri 'Älä tarkista vanhojen tilikausien kohteiden nykyarvoa'. Jos tämä on valittu, ei vanhan tilikauden velan takautuva muutos vaikuta kohteen hankintamenoon.

Poistolaskenta

 • Lisätty poistotapa 'velan lyhennys', joka asettaa poiston velka-näytön lyhennysten suuruiseksi. Tämä mahdollistaa poistosuunnitelman, jossa poistot ovat velan lyhennysten suuruiset.
 • Korjaus sm.kk.menojäännös menetelmään, jos 'oikaise myynnissä kauden poisto' -parametri oli päällä. Poiston oikaisua ei oltu pyöristetty, joka joissakin tilanteissa aiheutti pyöristyseroa.
 • Korjattu hyvin harvinainen bugi, joka versioista 11.09 (30.6.2021->) eteenpäin : jos 'kirjaa kumulatiivisten tositteiden erotus' - parametrin asetti päälle, kasvoi korotettujen EVL poistojen kerroin 0,0001:llä.
 • Korjattu harvinainen bugi, joka versioista 11.14 (24.08.2022->) eteenpäin : jos yhtiön parametrit talletti, asetettiin korotettujen EVL poistojen kerroin on nollaksi.

Muut

 • Myynti ja massamyynti tekevät nyt suoran EVL tuloutuksen, jos kohde on korotettujen poistojen alainen.
 • Tilinpäätösraporttien tulostus kerralla. Tämä löytyy päivitys - valikosta, päivitys -> muut toimet - valikosta sekä toimet -> yhtiöiden hallinta -> muut toimet - valikosta.
 • Lisätty hankintamenot tilikauden alussa ja kert.poistot tilikauden alussa - vastatilit ja niiden käyttö IFRS oikaisutositteella, jos 'kaikki kumulatiiviset kirjaukset' on valittu.
 • Korjaus massamuutoksen 'siirrä tililtä toiselle' - toimintoon, jos kustannuspaikkaa oli toiminnolla vaihdettu jo 2 kertaa aiemmin (3. siirto antoi 'index out of bounds'- virheilmoituksen).
 • Kohteen kopiointi tyhjentää hankinta- ja poistojen alkupäivät, jos kohteen poistojen alkupäivä on suljetulla tilikaudella.
 • Kohteen, lisätiedon ja myynnin muutos sekä poistaminen onnistuu, vaikka päivämäärä on tulevalla tilikaudella, jota ei ole perustettu.
 • Parannuksia myynti, lisätiedot ja velka-näyttöjen lukituksiin ja estoihin, jos kyse on vanhasta tai tulevasta tilikaudesta.
 • Tilin massamuutoksessa Kasperi nyt ensin varmistaa, että keskeneräisten aktivoinnissa on syytä käyttää massa-aktivointi - toimintoa eikä vaihtaa alkuperäistä tiliä ja haluaako käyttäjä varmasti jatkaa ?
 • Aiemmin ladattiin vain kuluvan tilikauden järjestelyt muistiin, nyt myös max kuluvaa 3 vuotta aikaisemmat. Näin max 3 vuotta aiemmat järjestelyt näkyvät kohteen ylläpitonäytöllä ja niiden vaikutus huomioidaan korotettujen EVL poistoja laskettaessa.
 • Korjaus Oracle-tietokantaympäristössä velan nykyarvon päivitykseen.
 • Muutettu sm.tase-erittelyn yhteenveto-osan 'siirrot' - rivi 'siirrot erien välillä' - riviksi, jossa näkyy nyt myös lop.tilin lisäykset
 • Korjaus hyllypoistojen jakoon kustannuspaikoille, jos Ei irtaimelle - parametri oli valittu

Muutokset versiosta 11.16 versioon 11.17

 • Tilinpäätösraporttien inventaariraporttien (tilintarkastajan raportti, kiinteistöinvestointien ALV vastuut - raportti) laskentakautta korjattiin
 • Muokkaa → Kopioi ruutu - kuvankaappauksen laatua parannettu.
 • Procountor - API liittymään lisätty mahdollisuus käyttää aiempia Procountor API liittymäversioita #APIVERSION - liittymämääritteellä (esim. #APIVERSION v2208 kiertää 22.11 versiossa ilmenneen ongelman sisäänkirjautumisen kanssa).
 • Lisätty #RYT - muuttuja, joka palauttaa liittymien lisäasetuksissa olevan Y-tunnuksen. Tätä voi käyttää esim. tiedostonimissä.
 • Lisättiin inventaariraportin kaavaa LEASING.LNA - kaava, joka raportoi lyhyen velan tulevien 12 kk vuokrien nykyarvona.
 • lisätty tuki käänteisille valuuttakursseille. jos EUR/SEK on perustettu ja perustat SEK/EUR:n mutta ilman kursseja, käyttää Kasperi sille automaattisesti käänteisiä EUR/SEK-kursseja.
 • korjaus 11.16 versiossa tulleeseen bugiin, jonka vuoksi edellisen 1-3 vuoden yritysjärjestelyissä siirryneet kohteet raportoituivat verolomake 62:lla kauden lisäyksissä, eivätkä alkusaldossa.
 • 22.11.2022 korjaus Procountor API liittymään (muuttui toimimattomaksi 19.11. Procountor päivityksessä). Procountor korjasi tämän 22.11. joten päivitystä ei tarvitse ajaa tämän vuoksi.