Konversio Tikon KOM ohjelmasta

Kasperi Wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleistä

Tikonin käyttöomaisuustiedot voit konvertoida Kasperiin neljällä eri tavalla:

 1. konversio-ohjelmalla suoraan Tikonin tietokannasta (jos Tikonin tietokantaan on pääsy)
 2. konversio-ohjelmalla Tikonin varmuuskopiosta (jos käyttäjä pystyy itse tekemään tietokantavarmistuksen)
 3. konversio-ohjelmalla Tikonin Vie-toiminnon tuottamasta csv-tiedostosta (jos Tikonin tietokantaan ei ole pääsyä)
 4. konversio-ohjelmalla Tikonin .pdf - raportin perusteella (jos pääsyä Tikoniin ei ole tai tapahtumia/yrityksiä on vähän).

Konversio-ohjelma

Helppo ja nopea tietojen siirto Tikon käyttöomaisuuskirjanpidosta Espina Oy:n Kasperiin konvesio-ohjelmalla. Konversio tapahtuu seuraavasti:

 1. Lasketa Tikonissa poistot haluamasi kauden loppuun. Konversio-ohjelma siirtää hyödykekohtaiset alkuperäiset tiedot, tilikauden alkutilanteen sekä konversiohetken tilanteen.
 2. Optio, jos Tikon ja Kasperi eivät ole samassa verkossa : Tietojen siirto Tikonin MS SQL Serveristä SQLite - tietokantoihin (tämä pienentää siirrettävien tietojen määrää 99%). ks. Tikon KOM tietokannan siirto tiedostoon.
 3. Konversio Tikonin tietokannasta (MS SQL Server tai SQLite ) ohjelmalla Kasperin tietokannaksi.
 4. Saat suoraan tulostettua Kasperista täsmäytysraportin, jossa verrataan Kasperin laskemia poistoja Tikonin laskemiin poistoihin viimeisen kauden loppuun kuluvalta tilikaudelta. Tämän avulla myös mahdolliset ongelmakohteet löytyvät helposti. Saat tämän perusteella myös suoraan muistiotositepohjan poistojen jaksotuksen muutoksesta pääkirjanpitoon.

Sekä tietojen siirto että konversio voidaan tehdä yhdellä kertaa monesta Tikonin yrityksestä (tietokannasta). Myös täsmäytysraportin jaksotuseroista voi siirtää yhteen excel-taulukkoon kaikista yhtiöistä yhdellä kertaa, jolloin voit yhdessä Excel:ssä selata kaikkien yhtiöiden KOM hyödykkeitä ja vertailla poistojen jaksotusta (Kasperin versiossa 8.07-).

Koulutus tapahtuu yleensä konvertoidulla aineistolla, jolloin tiedot ovat asiakkaalle tuttuja.

Tikon konversio-ohjelma
Esimerkki täsmäytys Excel-taulukosta (paina avataksesi isompi kuva)


Konversio

Ohjelma konvertoi tiedot suoraan Tikonin tietokannasta (tai monesta kannasta) Kasperin tietokannoiksi. Se:

 • perustaa tarvittaessa taseryhmät sekä tilit ja asettaa niille poistomenetelmät
 • perustaa kalustoryhmät (tunnus on tilinumero + hyödykkeen Tikonin poistomenetelmä)
 • perustaa kustannuspaikat
 • perustaa tilikaudet
 • perustaa käyttöomaisuuskohteet (alkuperäisin tiedoin), niiden lisäinvestoinnit, myynnit ja romutukset

Huomioita

ks. Tekninen konversio Tikon KOM ohjelmasta.

Siirrettävät tietokantataulut

Jos tiedot pitää ensin siirtää SQLite kantaan, niin tietokantanimet ovat TKnnnn, jossa nnnn on Tikonin yritysnumero. siirrettävät taulut ovat:

KUSTANNUSPAIKAT
KÄYTTÖOMAISUUS
KOMRAPTMP
TILIKAUDET
TILITIEDOT
KOMRAJAT
YTILITIEDOT
KOM
YRITYS (vain TKYHT-tietokannasta)


Konversio Tikonin varmuuskopiosta

Käyttäjällä on usein mahdollisuus ottaa Tikonista varmistus ohjelman omalla varmistustoiminnolla. Yrityksen ollessa suljettu valitaan Aputoim. → Varmistukset → Varmistus

Tikonin varmistustoiminto / valikot

Valitaan haluttu yhtiö ja painetaan Varmista.

Tikonin varmistustoiminto

Espina Oy on tehnyt konversio-ohjelman, joka muodostaa Kasperin tietokannan Tikonin tuottaman varmistustiedoston perusteella.

Tietojen siirto Tikonin Vie-painikkeella tiedostoon

Alla kuvattu toiminto on mahdollinen ainakin Tikonin uudemmissa versioissa.

Tikonin käyttöomaisuuden voi siirtää Vie-painikkeella csv- (Excel) muotoon. Kirjanpidon ylläpidossa Kirjanpito-Käyttöomaisuus painetaan ylhäältä Vie-painiketta.

 • Vaihe 1: Valitaan siirrettävät rivit Kaikki ja painetaan seuraava.
 • Vaihe 2: Voidaan jättää tarvittaessa tarpeettomia kenttiä pois siirtämällä ne valitsemattomat kentät laatikkoon ja painetaan seuraava.
 • Vaihe 3: Valitaan viennin tiedostomuoto csv (Excel) sekä hakemisto mihin tiedosto muodostetaan ja voidaan antaa tiedostolle haluttu nimi. Valitaan CSV asetukset, erotinmerkki puolipiste ja desimaalierotin pilkku sekä valinta ensimmäinen rivi on kenttäkuvaus ja painetaan seuraava.
 • Vaihe 4: Valitaan Vie ja painetaan seuraava.
 • Vaihe 5: Ohjelma ilmoittaa kuinka monta riviä tallennettiin sekä hakemistopolun minne tiedosto tallennettiin.

Espina Oy on tehnyt konversio-ohjelman, joka muodostaa Kasperin tietokannan Tikonin tuottaman tiedoston perusteella.


Konversio raporttitiedostosta

Olemme tehneet myös apuohjelman, joka tekee Tikonin .pdf - raportista konversiovalmiin excel-tiedoston (tikon_pdf_tekstikonversio.exe). Tämä nopeuttaa konversiota tilanteessa, jossa vain .pdf - raportti on käytettävissä.

Raportti on syytä tulostaa kustannuspaikoittain\tileittäin, jos kustannuspaikka-tieto halutaan mukaan:

Tikon pdf malli1.jpg

Teknisesti .pdf - tiedosto avataan, sen kaikki teksti valitaan ja kopioidaan leikepöydän kautta konversio-ohjelmaan. Ohjelma muuntaa tiedot määrämuotoiseksi excel-tiedostoksi.


Kustannusarvio

Veloitamme konversioista kuluneen ajan mukaisesti. Konversio-ohjelma nopeuttaa huomattavasti tietojen teknistä siirtoa Tikonista Kasperiin. Siirrettyjen käyttöomaisuustietojen vertaaminen Tikonin ja Kasperin välillä onnistuu Excel pohjaisella täsmäytysraportilla, mistä näkee kohdekohtaisesti Kasperin ja Tikonin laskeman poiston halutun kauden loppuun.

Tietojen siirto ja konversio Tikonista Kasperiin vie aikaa tyypillisesti noin 2 tuntia per yhtiö (yksittäisillä yhtiöillä). Täsmäytämme samalla alkutilanteen pääkirjanpitoon ja verotukseen. Mikäli aineistossa on suurempia eroja, niiden selvittely voi vaatia lisäaikaa.

Suurempien massojen konversiossa ohjelmasta on erityisesti hyötyä : esim. 100 yhtiön tekninen konversio voi hoitua päivässä.


Erot Tikonin ja Kasperin tasapoistojaksotuksessa

Tikon laskee sm.tasapoiston aina hankintamenosta - myös lisäinvestoinneilla. Tämän vuoksi lisäinvestoinnit jatkavat poistoaikaa ja poistoaika voi olla vajaita kuukausia:

 • Esim. 1.1.2020 tehty 12.000 eur hankinta 5 vuoden poistoajalla tarkoittaa 12.000/60 = 200 eur/kk poistoa. 1.1.2021 tehty 6.000 euron lisäinvestointi kasvattaa kk-poistoa 6.000/60=100 eur/kk. 2021 alkusaldo on 9.600+lisäys 6.000=15.600. Tämä 15.600 poistuu Tikonissa 15.600/300=52 kuukaudessa, jolloin poistoaika 1.investoinnista laskien on yhteensä 64 kk. Kasperi laskee (oletuksena) lisäinvestoinnin poiston siten, että jäljellä oleva poistoaika ei muutu, vaan kk-poisto kasvaa. Konversio-ohjelma laskee aikaisempien tilikausien hankinnoille pitoajan, jolla Kasperin sm.poisto on mahdollisimman lähellä Tikonin laskemaa. Kuluvan tilikauden lisäinvestoinnit sekä mahdolliset vajaat kuukaudet aiheuttavat kuitenkin eroa poistojaksotukseen.

Esittely

Jos olet kiinnostunut tietojen konversiosta Kasperiin, niin voimme tehdä mallikonversion yhdestä yhtiöstä etukäteen ja esitellä Kasperia tällä konvertoidulla yhtiöllä. Veloitamme konversiosta vain, mikäli otatte Kasperin käyttöönne. Voit myös katsoa Kasperin esittelyvideon tästä linkistä.

Espina Oy:n yhteystiedot

Sähköposti : Kasperi posti.png

Puhelin : 09-5866 0200.


Hakusanat : Konversio Tikon käyttöomaisuusohjelmasta, Tikon käyttöomaisuusohjelma, Tikon käyttöomaisuuskirjanpito, Tikon KOM-ohjelma, Tikon tietojen siirto toiseen ohjelmaan