Konversio Sonet KOM ohjelmasta

Kasperi Wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleistä

Konversioon on useampi vaihtoehto:

Konversio suoraan Sonetin tietokannasta

 • Konversio voidaan tehdä konversio-ohjelmalla (ver 1.0 9/2015), jolla KOM-tiedot voidaan ensin siirtää Sonetin tietokannasta SQLite - tietokantaan ja siitä konvertoida Kasperiin. Ohjelman käyttö vaatii pääsyä Sonetin tietokantaan. Ohjelma voi konvertoida monta yhtiötä kerralla, joten siitä on erityisesti hyödyä tilanteissa, jossa konvertoitavia yhtiöitä on paljon.
 • Konversioissa on tullut eteen SQL tai Solid muotoisia Sonet tietokantoja. Jos tietokanta on Solid, Espinalta saa ohjeen kuinka Sonetin käyttöliittymään määritellään käyttäjät ja siirrossa tarvittavat taulut (kuten alla, mutta ilman <schema>. -tietoa).
<schema>.YHKOMNIMIKE
<schema>.YHKOMNIMIKERY
<schema>.YHKOMNIMIKEHI
<schema>.YHKOMNIMIKEMY
<schema>.YHKOMLASKENTA
<schema>.YHKOMSUMU
<schema>.YHKOMSALDO
<schema>.YHKOMTAPAHTU
<schema>.YHKOMTAPLAJI
<schema>.YHKOMVALINTA
<schema>.YHYLEVYOJAKO
<schema>.YHYLETILI
<schema>.YHYLEKUSTPKA
<schema>.YHKOMOMISTAJA
<schema>.YHKOMPOISTOT
<schema>.YRYLEYRTUN

  • Huom! 10.10.2019 : Sijainti-taulu ei ole luettelossa (YHKOMNIMIKE.SIJAINTI = tunnus). Toimittaja luetaan kohteen tiedoista, mutta mahtaako sillä olla oma rekisteri ? (tarkista).
  • Taulujen siirrossa alkuun tarvittanee scheman nimi (SQL muotoinen tietokanta), jonka alla taulut ovat tietokannassa. Tämä siirtää kaikkien yhtiöiden tiedot. Jos halutaan siirtää vain osa yhtiöistä, lisää taulun nimen perään WHERE YRTUN IN ('xx','yy'),tms. jolloin siirretään vain haluttujen yritystunnusten tiedot.
  • Tämä luo yhden .sqlite - tiedostotietokannan, jonka voi toimittaa Espinaan konvertoitavaksi.

Konversion täsmäytys

 • Konversio-ohjelmalla tehtyjen konversioiden täsmäytysten yhteydessä on tullut kahdesti eteen Solid- muotoisen tietokannan konversiossa herja 'Virhe poisto laskennan aikana [kohde xxx]. Floating point overflow.' Molemmissa tapauksissa puuttuivat yleiset tilikaudet 1988 ja 1986. Kaudet lisämäällä ja kopioimalla tileille asia korjaantui.
  • Jos tilikausitietoihin ei pääse suoraan käyttöliittymän kautta, ne löytyvät SQL-komennolla SELECT * FROM KAUSI
  • Pääset lisäämään mahdolliset puuttuvat tilikaudet tuolla

Konversio käyttäen Sonetin KOM-siirto -toimintoa (Sonetin vanhemmat versiot)

 • Sonetissa on myös KOM-siirto - toiminto, jolla tiedot saadaan ulos. Syntyvässä tiedostossa on vain perustietojen tunnukset, joten niitä vastaavat nimet tarvitaan erikseen mielellään excel-taulukossa tai sitten .pdf tai paperiversiona.
 • Sonetista voidaan tulostaa raportit, joista muokkaamalla tiedot voidaan konvertoida excel-taulukon kautta Kasperiin.

KOM-siirto -toiminnon jälkeinen tiedosto on suoraan avattavissa excel:ssä (osa sarakkeista pitää määritellä tekstimuotoisiksi, jotta alkunollat eivät katoa tai jotkin tosite/laskunumerot muutu päivämääriksi, jne.). HTML muotoisesta raportista halutut tiedot on kopioitavissa ctrl-nappi pohjassa. Tiedot tulee liittää ensin notepadiin ja tästä eteenpäin Exceliin.

KOM-siirto toiminto löytyy Sonetin Käyttöomaisuuskirjanpidon alta valinnoilla 'Toiminnot' → 'Yhteydet' → 'Hyödyketietojen siirto'.

 • Valitse 'Hyödykkeet' → 'Sonetista'
 • Valitse 'Käyttöomaisuus'
 • Palvelinversiossa syötä Tiedosto - kohtaan 'srv>\siirrot\komsiirto.csv', jolloin tiedosto tallettuu Sonet-palvelimen Sonetin asennus.tms. kansion siirrot-alihakemistoon. Tässä voitanee paikallisessa sonetissa käyttää paikallista polkua tai aina myös UMTS - polkua.
 • Rajaus → Hankintapäivä - kohtaan syötä päivämääräväli, jolla koko kom-massa on (1.1.1901-31.12.2020,tms.) (tätä ei ehkä tarvita?).
 • Aineisto ajetaan painamalla ENTER.

Tiedoston erotinmerkkinä on TAB.

 • Huomaathan että Sonetista siirtyy tällä tavalla siirrettäessä viimeisimmän lasketetun kuukauden saldo Kasperin avaavaksi kirjanpidon saldoksi. Sonetista on ymmärärtääksemme mahdollista laskettaa poistot ilman siirtoa kirjanpitoon asti.

Konversio käyttäen Sonetin Hyödyketietojen siirto NAV:iin -toimintoa (Sonetin uudemmat versiot)

Uudemmissa Sonet-versioissa (ainakin 2012.2 -versiossa vuodelta 2012) em. Hyödyketietojen siirto on nimellä Hyödyketietojen siirto NAV:iin. Toiminnosta löytyy seuraavat valinnat:

 • Siirrettävät tiedot: Hyödykkeet | Arvotiedot | Tapahtumat (kannattaa siirtää sekä hyödykkeet että arvotiedot -aineisto erikseen)
  • Hyödykkeet-valinta tuo vain laitenumeron, selitteen ja kustannuspaikan
  • Arvotiedot-valinta tuo (sarakejärjestys avattuna exceliin) mm.
   • A-sarake: laitenro
   • B-sarake: jako evl/sumu
   • D-sarake: poistojen alkupäivä
   • F-sarake: poistoaika (kk)
   • J-sarake: poistojen loppupv
   • K-sarake: hankintahinta
   • L-sarake: sumut yhteensä
   • M-sarake: tämänhetkinen arvo (sumu edellisen kk:n loppu, evl edellisen vuoden loppu)
 • Tiedosto: anna tiedostopolku/tiedostonimi → Tiedoston luonti alkaa painamalla enteriä.
 • Tiedot, Siirretään: Käyttöomaisuus | Pienhankinnat | Myynnit/romutukset
  • Valitse Käyttöomaisuus
 • Vastaavuudet: Tilinumero | Kustannuspaikka | Käyttöomaisuusryhmä | Sijainti | Vastuuhenkilö | Toimittaja/huoltaja
  • Näitä ei tarvitse valita

Rajaus-välilehdellä on mahdollista rajata mukaan vain tietyt tilit, kustannuspaikat jne.

 • Tätä ei tarvita, mikäli kaikki siirretään
 • Huomaathan että Sonetista siirtyy tällä tavalla siirrettäessä viimeisimmän lasketetun kuukauden saldo Kasperin avaavaksi kirjanpidon saldoksi. Sonetista on ymmärärtääksemme mahdollista laskettaa poistot ilman siirtoa kirjanpitoon asti.

Tiedoston sarakkeet

Alla malli otsikoista ja yhdestä rivistä.

Yrtun	1
Hyödyke	000001
Hyödykenimi	Hyödyke 1
Lisänimi	
Määrä	1
Määrän yksikkö	
Tila	0
Hyödykeryhmä	23500
Tilinumero	1234
Kustannuspaikka	12345
Laskentaryhmä	60
Hankintapvm	1.1.1999
Vars.hankpvm	
Plask.alkpvm	1.1.1999
Takuu alkpvm	14.1.1999
Takuu loppvm	
Takuun kesto	
Pitoaika	
Poistoaika	
Irtain	.
Omatuote	.
Budj.hyöd	.
Leasing	.
Poisto	.
Tiedot puutt.	.
Invvar.lask	.
Kesken	.
Poistosuun.	1
Omsitussuhde	
Tuotekoodi	
Toimintayksikkö	
Sijainti	
Vastuuhlö	
Projekti	
Valm.nro	
Valm.vuosi	
Valm.vkdi	
Valmistaja	
Toimittaja	
Toimittajan nimi	Toimittaja Oy
Huoltaja	
Huoltajan nimi	
Tositenro	12345
Tositejnro	012345
Rekisterinro	
Lisäinfo	
Hankinta-arvo	1234,56
J.Hankarvo	1234,56
Vakuutusarvo	1234,56
Jäännösarvo	0
Luovutusarvo	0
Kipoarvo	0
Evlarvo	123,45
Avustus	0
Varaus	0
Inv.avustus	0
Inv.varaus	0
Inv.varaus.jälj	0
Laskenn.arvo	123,45
Poistopohja	123,45
Käypäarvo	0
Kumuevlp	123,45
Kumusumup	123,45
Kumulaskp	0
Kumupoisero	123,45
Kumuinv.perot	0
Kumukeh.aluep	0
Kumukorot	0
Kumuevl_lisäp	0
Osamyyn.	0
Osarom.	0
Arvonale	0
Arvonkor	0
Lisäkust	0
Rahoitusosuus	0
Lisähank	0
Käyt.poistpvm	
Hävityskdi	
Hyöd.luokka1	
Hyöd.luokka2	
Materiaalitun.	
Tyyppimerk.	
Suoritelaji1	
Suoritelaji2	
Jakotunnus	
Tilinumero	1234
Kustannuspaikka	12345
Työnumero