Kiinteistöinvestointien automaattinen ALV-vastuiden seuranta

Kasperi Wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kasperin-versio 9.20→

Yleistä

Tämä on Kasperi versio 10 (9.20-) uusi toiminto, joka laskee kiinteistöinvestointien ALV-vastuut käyttöomaisuuden hankintojen perusteella (sekä kohde että saldomuutos-lisätiedot).

Toiminto voi laskea vastuut vanhoiltakin tilikausilta, mutta se on pääasiassa tarkoitettu kuluvan tilikauden vastuiden päivitykseen.

Toiminnon avulla on helppo muodostaa kiinteistöinvestointien alv-vastuutapahtumat erityisesti tilanteessa, jossa investoinnit eivät sisällä suuria määriä muita kuin suurinta verokantaa (ongelmallinen on esim. valtion tai kunnan sisäinen alv0% laskutus).

Parametrit

Kasperiin on tätä varten lisätty PääkäyttäjätiedotALV-kanta - perustieto, jossa voidaan määritellä, miten kiinteistöinvestointien ALV-kanta (ylin verokanta) on käyttäytynyt eri vuosina. Tiedot vuoteen 2018 asti perustuvat automaattisesti versiopäivityksen yhteydessä:

ALV-kanta1.JPG

PerustiedotTilit - näytön parametrit - välilehdelle on lisätty parametri Automaattinen ALV vastuiden seuranta. Tämä kertoo, että tilin hankinnat ovat (oletuksena) mukana automaattisessa ALV vastuulaskennassa.

Tili automaattinenALV-parametri1.JPG

Kohteen parametrit - välilehdelle on lisätty sama parametri Automaattinen ALV vastuiden seuranta. Tällä parametrilla kohteen voi poistaa automaattisesta ALV vastuulaskennasta, vaikka tili olisikin siinä mukana. Parametri on harmaa (sitä ei voi muuttaa), jos tili ei ole mukana seurannassa.

Lisätiedon parametrit - välilehdelle on lisätty sama parametri Automaattinen ALV vastuiden seuranta. Tällä parametrilla saldomuutos (laji 9) lisätiedon voi poistaa automaattisesta ALV vastuulaskennasta, vaikka tili tai kohde olisikin siinä mukana. Parametri on harmaa (sitä ei voi muuttaa), jos tili ei ole mukana seurannassa.

Mitä toiminto tekee?

  • Kasperi laskee valituista tileistä (vähentäen kohteet ja lisätiedot, joilta parametri on otettu pois) hankintojen perusteella Kiinteistöinvestointien ALV-vastuutapahtumat.
  • Laskenta perustuu hankintamenoon. Jos kohde on siirtynyt yritysjärjestelyssä siten, että sillä on Muut tiedot - välilehdellä ALKUP.HINTA ja ALKUP.HPV - tiedot, käytetään niitä kohteen hankintamenon ja -päivän sijaan. Huomaa, että jos rakennuksella on ollut useita eri lisäinvestointeja eri tilikausilla ja ne on siirrossa netotettu yhteen, ei laskenta voi enää mitenkään löytää oikeaa vastuuta tai sen seurantakautta.
  • Laskenta tehdään kuukausittain. Jos kohteella on esim. lisäyksiä useammalla eri kuukaudella, perustuu joka kuukaudesta oma vastuutapahtuma.
  • Laskenta huomioi organisaatiorakenteen kautta määritellyn Vähennyskelpoisuuden. Huomaa, että jos samaa vähennyskelpoisuutta halutaan käyttää koko tilikauden, pitää se syöttää tilikauden 1.päivälle.

Toiminnon käyttö

Toiminnon voi käynnistää PäivitysMuut toimetKiinteistöinvestointien ALV vastuutapahtumien päivitys - valinnalla. Tämä avaa seuraavan näytön:

Automaattinen ALV1.JPG

Näytössä voit:

  • Valita, haluatko päivittää kuluvan tilikauden ja\tai vanhojen tilikausien ALV vastuutapahtumat.
  • Valita ALV-vastuutapahtuman parametrin Jos investoinnin vähennetty ALV ei vastaa vähennyskelpoisuutta. Sen vaihtoehdot ovat:

Laskennan suorittaminen

Kun painat suorita, Kasperi laskee kiinteistöinvestointien ALV vastuiden määrän perustuen käyttöomaisuuden hankintoihin. Se voi perustaa uusia tapahtumia, muuttaa vanhoja sekä poistaa vanhoja tapahtumia.

Loki - väliehdellä näet, mitä muutoksia ohjelma olisi tekemässä:

Kohde:13, poistettava vastuutapahtuma (pv:010718, investointi 2204000,00, alv 528960,00), jota ei vastannut saman kauden investointi.
Kohde:18, poistettava vastuutapahtuma (pv:010418, investointi 1579000,00, alv 378960,00), jota ei vastannut saman kauden investointi.
Kohde:19, uusi kiinteistöinvestoinnin ALV vastuutapahtuma, investointi 3055000,00, alv:733200,00, väh.alv:733200,00.
Kohde:22, uusi kiinteistöinvestoinnin ALV vastuutapahtuma, investointi 459000,00, alv:110160,00, väh.alv:110160,00.
Kohde:26, poistettava vastuutapahtuma (pv:010118, investointi 180000,00, alv 43200,00), jota ei vastannut saman kauden investointi.
Kohde:30, poistettava vastuutapahtuma (pv:010218, investointi 206000,00, alv 49440,00), jota ei vastannut saman kauden investointi.

Toiminnon käyttö monelle yhtiölle kerralla

Toiminnon voi käynnistää ylävalikon ToimetYhtiöiden hallintaMuut toimet - näytöstä ja näin ajaa se moneen yhtiöön kerralla.

Kiinteistöinvestointien ALV-vastuutapahtumien päivittäminen

Voit lisätä uudet, muuttaa vanhoja ja/tai poistaa vanhoja painamalla sitä vastaavaa nappia. Voit tehdä myös kaikki kerralla painamalla Kaikki - valinnan viereistä nappia.

Esimerkki

Kasperiin on perustettu seuraava kohde:

Automaattinen ALV malli1.jpg

Lisäksi Vähennyskelpoisuudeksi on määritelty 70%:

Automaattinen ALV kuva2.jpg

Automaattinen ALV kuva3.jpg

Kun käyttöomaisuuden lisäys on 107.200 euroa, ALV-kanta on 24% ja vähennyskelpoisuus on 70%, laskee Kasperi, että investonti (brutto) on ollut 100.000 eur, investoinnin ALV 24.000 eur ja vähennetty alv 16.800 eur. Vähentämättä on jäänyt 30%, eli 7.200, jolloin käyttöomaisuuden lisäykseksi on muodostunut alkuperäinen 107.200 eur.

Automaattinen ALV-vastuun päivitys:

Automaattinen ALV kuva4.jpg

Lokiin tallettuu seuraava tieto:

Kohde:30, uusi kiinteistöinvestoinnin ALV vastuutapahtuma, investointi 100000,00, alv:24000,00, väh.alv:16800,00.

Kun muutos on talletettu. On kohteelle perustunut seuraava ALV-vastuutapahtuma:

Automaattinen ALV esimerkki5.jpg

Ja se näkyy Kiinteistöinvestointien ALV liitetiedot raportilla seuraavasti:

Automaattinen ALV esimerkki6.jpg


Ongelmakohtia

  • Toiminnossa on ollut aina 10.08 versioon saakka virhe, jonka vuoksi keskeneräisten tililtä aktivoituja tapahtumia ei lopullisella tilillään huomioida vastuuseurannan investointeina. Tämä on korjattu 10.09 versioon.
  • Toiminto laskee alv-vastuun myös budjettikohteista. Tämä on enemmän kauneusvirhe, koska budjettikohteet eivät nouse vastuuraportille. Espinan konsulteille : SQL-lauseke UPDATE TAVARA SET FLAGS=4096 WHERE FLAGS=0 AND TILA=2 asettaa kaikille budjettikohteille ei mukana automaattisessa alv-vastuiden seurannassa - parametrin päälle, jolloin ne eivät nouse edes alv-vastuutapahtumiksi.