IFRS 16 laskenta Kasperissa

Kasperi Wikistä
Versio hetkellä 25. lokakuuta 2019 kello 10.29 – tehnyt Noora.tuominen (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleistä

Kasperissa voidaan seurata IFRS 16:n mukaista laskentaa. Toiminnallisuus on lisätty Kasperin ABC-version kehitysversioon 12/2017 ja sitä kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ominaisuuksina:

 • IFRS 16 käyttöönottopäivä - parametri. Tämän avulla sopimukset voidaan viedä järjestelmään alkuperäisin tiedoin, mutta ohjelmisto huomioi vain käyttöönottopäivän jälkeiset maksupostit nykyarvolaskennassa ja tekee diskonttauksen aikaisintaan käyttöönottopäivään. Samoin pysyvien vastaavien poistot lasketaan vain käyttöönottopäivästä alkaen. Tämä mahdollistaa esim. vertailutietojen raportoinnin 2018:lta, vaikka IFRS 16 käyttöönottohetki olisi 1.1.2019.
 • Ohjelmisto laskee sopimustietojen perusteella velan nykyarvon ja raportoi siihen liittyvät tiedot kuukausitasolla
 • Vuokrankorotus voi olla %-perusteinen tai indeksiin sidottu. Vuokrankorotus voidaan syöttää myös manuaalisesti.
 • Ohjelmisto huomauttaa vuokrankorotuksen päivistä ja esim. todellinen - lasketusta indeksikorotukseta poikkeava - korotus voidaan syöttää käsin.
 • Poikkeava maksuposti tapahtumalla sopimuksen maksuposteja voidaan muuttaa. Esim. lisätä (tai poistaa) sopimuskauden alun tai lopun kertakuluja tai alennuksia.
 • Sopimukselle sekä poikkeaville maksuposteilla voidaan antaa sopimuskauden alusta poikkeava voimaantulohetki, johon nykyarvo (tai sen muutos) laskentaan ja josta eteenpäin muutos vaikuttaa sopimustietoihin
 • Muutokset eivät vaikuta historiaan, vaan ohjelmisto laskee muutoshetken nykyarvon muutosten kautta korjauksen velkaan ja käyttöomaisuuden arvoon. Kaikista tapahtumista saadaan tiliöity IFRS-oikaisutosite, joka oikaisee FAS-tilinpäätöksen luvut IFRS:n mukaisiksi
 • Sopimus voidaan päättää kesken kauden, jolloin käyttöomaisuuden tasearvon ja velan nettosumma kirjataan omalle lunastus-tililleen (monesti tässä käytetään korkokulu-tiliä).
 • sopimus voidaan myös korvata uudelle sopimuksella, jolloin muutoshetken velkojen nykyarvojen erotuksesta kirjataan velan ja käyttöomaisuuden tasearvon kertakorjaus.
 • Ohjelmisto voi laskea laskennallisen veron. Verokantoja voi olla useita (esim. joka maalle omansa)
 • Sopimukselle voidaan kertoa kirjanpito- ja raportointivaluutat, jolloin Kasperi voi kurssata IFRS oikaisutositteen viennit
  • Kauden tapahtumien kurssaus voi tapahtua tilikauden kumulatiiviselle keskikurssille tai jokaisen kuukauden keskikurssille. Kauden lopun saldo kurssataan päätöskurssiin.
  • Pysyvien vastaavien osalta voidaan määrittää, että kurssaus tehdään vain aktivointihetkellä
  • IFRS oikaisutosite voidaan ottaa sekä kirjanpitovaluutassa että raportointivaluutassa.
 • Myös ulosvuokraus voidaan käsitellä Kasperissa

Aktivoinneista voi tulostaa kaikki normaalit pysyvien vastaavien raportit (tase-erittelyt, liitetiedot, jne.). Velasta saa tulostettua myös kaikki tilinpäätöksen raportit (mm. maturiteetti). Kaikki sopimuksiin liittyvät tiedot on lisätty raporttigeneraattoriin, jolla voi rakentaa vapaasti uusia rapotteja (mm. IFRS oikaisuviennit sopimuksittain tai raportti kauden aikana päättyvistä sopimuksista).

Huom! Jos olet Kasperi-käyttäjä, lataa varsinainen 30-sivuinen käyttöohje sekä konversio -Excelpohja tästä linkistä.

Esimerkki indeksisidonnaisesta sopimuksesta

Sopimuksen perustiedot

 Vuokrakausi on 1.1.2019-31.12.2029 (10 v).
 Kuukausivuokra on 5000 euroa.
 Vuokraa korotetaan vuosittain alkaen 1.4.2020 käyttäen 2 kk aiempaa indeksiä (helmikuun).
 Käytetty indeksi on mallihintaindeksi, jonka pisteluku sopimuksen tekohetkellä on 120,0.
 Vuokrasopimuksen sisäistä korkokantaa ei tiedetä, joten diskonttauskorkona käytetään lisäluoton korkoa, joka on 5%.

1 - Käyttöomaisuuskohteen perustaminen

Varsinainen käyttöomaisuuskohde perustetaan 0-hintaisena (järjestelmä laskee sen hinnan automaattisesti sopimuksen perusteella): (Esimerkissä IFRS-oikaisut lasketaan erillisessa konsolidointiyhtiössä, jonka sm.laskentaa käytetään IFRS-oikaisujen laskentaan. FAS-kohteista on mahdollista laskea myös erilliset IFRS-poistot ja tehdä laskenta käyttäen IFRS-laskentaa sm.laskennan sijaan).

IFRS16-7-kuva1.jpg

2 - Vuokrasopimuksen perustaminen

Kohde-näytön Velka - napin takaa perustetaan varsinainen vuokrasopimus:

IFRS16-7-kuva2.jpg

Voimaantulopäivä vaikuttaa siihen, mistä hetkestä alkaen sopimus tulee voimaan laskennassa ja mihin se aluksi diskontataan. Esim. jos sopimus (tai olemassa olevan sopimuksen muutos) on tiedossa jo 1.12.2019, mutta se astuu voimaan vasta 1.2.2020, asetettaisiin voimaantulopäiväksi 1.12., jolloin velkojen määrä muuttuu jo 1.12. sen 1.12. nykyarvojen verran, vaikka maksupostit alkavat vasta kaksi kuukautta myöhemmin.

Vuokrankorotusten määritys:

IFRS16-7-kuva8.jpg

Kun sopimus on talletettu, näkyvät sen nykyarvot (velka), maksut, korot ja lyhennykset:

IFRS16-7-kuva3.jpg

Kopioi laskenta leikepöydälle - napista voit kopioda excel-taulukkoon tiedot, joiden perusteella tehdyn laskennan voi tarkistaa (näytöllä näkyy vain yhdistetty lopputulos, mutta esim. indeksikorjaustilanteessa tapahtuva rinnakkaislaskenta saadaan tätä kautta esille).

Samoin kohteen hankintameno muuttuu sopimuksen nykyarvoksi:

IFRS16-7-kuva4.jpg

3 - Indeksikorotus käytännössä

Indeksin alle perustetaan uusi pisteluku (tämä vaikuttaa suoraan kaikkiin siihen liitettyihin sopimuksiin, kun seuraavasta korotushetkestä):

IFRS16-7-kuva5.jpg

Velan laskennassa näkyy indeksikorotuksen vaikutus velan määrään (446.026,02 - 431.447,88 + 3.262,60 = 17.840,74), joka vastaa indeksikorjauksen kaikkien maksupostien nykyarvoa (muutoksen tausta ja laskenta näkyy parhaiten Kopioi laskenta leikepöydällä - toiminnon kautta). Kuukausittainen maksuposti nousee 5.000 eurosta 5.208,33 euroon (5.000 * 125 / 120 ):

IFRS16-7-kuva9.jpg

Kasperi perustaa laskennan yhteydessä automaattisesti uuden indeksikorjauksen vaikutuksesta myös muutoksen käyttöomaisuuteen (alla kuva käyttöomaisuuden hankintamenon noususta indeksikorjauksen vuoksi):

IFRS16-7-kuva6.jpg

4 - IFRS-oikaisutosite

IFRS-oikaisutositte oikaisee FAS:n mukaisen tuloksen IFRS:n mukaiseksi (Esimerkissä tilinumeroiden sijaan on käytetty nimilyhenteitä).

4/2020 Tosite ennen indeksikorjausta:

IFRS16-7-tosite1.JPG

4/2020 Tosite indeksikorjauksen jälkeen:

IFRS16-7-tosite2.jpg

5 - Poikkeukset sopimuksen maksuposteissa

Jos sopimuksen maksuposteissa on poikkeavuuksia, esim. alennuksia tai alun/lopun kertakorvauksia, voidaan ne perustaa poikkeavina maksuina. Alla esimerkki 1000 euron alennuksesta kuukausivuokrissa 1.1.2020-31.12.2020:

IFRS16-7-kuva7.jpg

Maksuista nähdään, että alkuperäinen 5.000 euron vuokra pienenee 4.000 euroon 1.1.2020, sitten sitä korotetaan 125/120 - indeksikorotuksella 1.4.2020, kunnes alennus poistuu 1.1.2021 ja maksuksi palautuu 5000 * 125 / 120.

Esimerkki kurssauksesta

1.1.2018 alkava sopimus kirjanpitovaluutassa:

IFRS16 esim1 201801A.jpg

Sama sopimus raportointivaluutassa ( tammikuun keskikurssi on 1,1 ja päätöskurssi 1,2):

IFRS16 esim1 201801B.jpg

Esimerkki muista raporteista

Esimerkki maturiteettiraportista:

IFRS maturiteetiraportti v1.jpg

Esimerkki sopimuksen tarkastuspäivistä:

IFRS tarkastuspäiväraportti v1.jpg


Kasperi-info-yleiset-yhteystiedot-v2.png