EspinaSQLQuery

Kohteesta Kasperi Wiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleistä

Tämän ohjelman avulla on mahdollista hakea tietokannasta tietoja SQL kyselyllä ja tallettaa ne joko tiedostoon tai kopioida leikepöydälle. Alkuperäinen käyttötarkoitus on, että jos kirjanpidosta ei saa suoraan tuotettua aineistoa uusista kom-tilien vienneistä, voidaan ne hakea suoraan kirjanpidon tietokannasta ja tallettaa ulkoiseen tiedostoon, josta Kasperi voi käydä ne lukemassa (erityisesti pilvipalvelukäytössä, jossa Kasperi ei pääse suoraan lukemaan paikallisverkon tietokantoja).

EspinaSQLQuery1.png

 • Database - luettelo Parameters - välilehden yhtiöistä. Tämä ei ole pakollinen tieto. Jos yhtiöitä on useampia, voi tämän avulla yhtiöiden tiedot syöttää valmiiksi siten, että käytettävän yhtiön voi valita nimen perusteella listasta (eikä tarvitse käyttää tietokantanimeä)
 • Period - tämän päivämäärät annetaan kyselylle päivämääräparametreina SDATE ja EDATE.
 • Export to file - jos tähän on syötetty tiedostonimi, talletetaan haetut tiedot suoraan tiedostoon ilman otsikoita Tabuloinnilla eroteltuna, kun painat execute - nappia.

Parametrien arvot talletetaan automaattisesti, kun ohjelma suljetaan. Ne talletetaan .ini - tiedostoon samaan hakemistoon, kuin missä ohjelma sijaitsee.

Kun painat Execute, suorittaa ohjelma ykselyn ja näyttää tiedot ruudukossa. Ruudukon päällä hiiren oikean napin takaisesta valikosta voit valita tietojen kopioinnin leikepöydälle otsikoiden kanssa tai ilman sekä talletuksen .csv - tiedostoon. (tiedostoon talletus tapahtuu myös automaattisesti, jos Export to file - kentässä on arvo).

EspinaSQLQuery2.png

Tällä välilehdellä määrittele tietokantayhteys.

 • Driver' - FB (Firebird), MSSQL (Microsoft MS SQL Server), ODBC(ODBC yhteys), Ora (Oracle) tai SQLite (SQLite tietokanta). Voit käyttää ko. tietokantojen natiivia yhteyttä valitsemalla niiden ajurin tai sitten olemassa olevaa ODBC ajuria.
 • ODBC Connection - jos käytät ODBC yhteyttä, niin sen nimi
 • Server - palvelin (jos tarpeen)
 • Database - tietokanta (jos tarpeen).
 • Trusted connection - jos käytetään luotettua yhteyttä (AD tunnistautuminen,tms.)
 • User/Password - käyttäjätunnus ja salasana.
 • Databases. Voit määrittää tähän valmiiksi eri tietokantoja : yrityksen nimi, tietokannan nimi (optio) sekä Kyselyn lisäparametri. Nämä helpottavat useamman yhtiön ympöristössä yhtiön vaihtamista. Kyselyn lisäparametri annetaan kyselyllä parametrina CMPARAM Sitä voidaan käyttää esim. tilanteessa, jossa kaikki yhtiöt ovat samassa kannassa ja eroavat toisistaan vain jonkin sarakearvon perusteella. (tällöin tietokanta on tyhjä ja parametrin arvo vastaa yrityskohtaista yritystunnusta).


EspinaSQLQuery3.png

Tällä välilehdellä voit määritellä käytettävän kyselyn. Muista parametreista poiketen sitä ei talleteta kuin erillistä nappia painettaessa. Muutoksen siihen kyllä vaikuttavat lennosta kyselyihin ilman talletustakin.

Voit käyttää kyselyssä parametreja:

 • SDATE - kauden alkupäivä (päivämääränä, jos kannassa luku tai teksti, niin pitää konvertoida SQL:ssä)
 • EDATE - kauden loppupäivä
 • CMPARAM - yrityskohtainen parametri (optio)

Lataaminen

Voit ladata ohjelman tästä linkistä : https://kasperi.info/downloads/util/EspinaSQLQuery.zip

Ohjelma ei vaadi asennusta - pura .zip - tiedostossa oleva .exe - tiedosto haluamaasi hakemistoon ja suorita ohjelma sieltä. Ohjelma tarvitsee kirjoitusoikeudet omaan hakemistoonsa (se tallettaa asetukset .ini-tiedostoon samassa hakemistossa).

Versiot

 • 04.11.2019 versio 0.5.